MOK

Aktualności

Powrót

Konkurs Filmowy "Nakręć się na Kulturę!" - ostateczny termin składania prac

29 września 2017 (Piątek)
godz. 17:00
Miejski Ośrodek Kultury

Celem organizacji konkursu jest wyłonienie najbardziej oryginalnego, nowatorskiego filmu przedstawiającego życie kulturalne Siedlec, zachęcenie uczestników konkursu do aktywności twórczej i promocja młodych talentów.

Warunki udziału w konkursie:
1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich chętnych.
2. Organizator oczekuje na materiały filmowe na temat: Siedlce Miasto Przyjazne Kulturze
3. Autorem filmu może być jedna osoba lub zespół (maks. 4 osoby).
4. Filmy winny być zapisane w formacie MP4, MOV lub AVI w rozdzielczości Full HD (1920x1080).
5. Prace należy dostarczyć na adres Organizatora, zapisane na podpisanej godłem płycie DVD wraz z podpisaną Kartą Zgłoszenia, Oświadczeniem – zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rozstrzygnięciem konkursu oraz Umową nieodpłatnego przeniesienia autorskich praw majątkowych.
6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe ufundowane przez Organizatora.
7. Terminarz:
- prace należy nadsyłać do 29 września 2017 r.
8. Adres Biura Organizacyjnego:
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach,
ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce,
tel. 25 794 31 07
9. Szczegółowy regulamin dostępny TUTAJ