MOK

Aktualności

Powrót

Konkurs Piosenki Optymistycznej w języku obcym EUROSONG 2018

22 maja 2018 (Wtorek)
godz. 10:00
Sala widowiskowa "Podlasie", ul. Sienkiewicza 63

Konkurs adresowany jest do uczniów szkoły językowej Eurolingua, szkół podstawowych i gimnazjalnych z miasta Siedlce i powiatu siedleckiego, zainteresowanych nauką języków obcych oraz muzyką i śpiewem

I. Cele konkursu
- Krzewienie wśród młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum z miasta Siedlce i powiatu siedleckiego wrażliwości na muzykę.
- Motywowanie młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum miasta Siedlce i powiatu siedleckiego do doskonalenia umiejętności językowych.
- Kształcenie postaw czynnego uczestnictwa w kulturze.
- Stworzenie możliwości pogłębiania zainteresowań młodzieży.
- Prezentacja uzdolnień językowych i wokalnych.
- Promocja sztuki wokalnej jako środka wyrazu artystycznego.
- Popularyzacja dorobku muzycznego krajów anglojęzycznych.
- Promowanie uczestnictwa młodzieży w pozalekcyjnych formach zajęć jako szansy na rozwijanie swoich zainteresowań i talentów, np. zespół wokalny.
- Kształtowanie w występującej młodzieży poczucia własnej wartości.
- Promocja ECSJ Eurolingua

II. Organizator
Inicjatorem i organizatorem II Konkursu Piosenki Optymistycznej w języku obcym EUROSONG 2018 jest
Europejskie Centrum Szkolenia Językowego EUROLINGUA w Siedlcach. Honorowy patronat w Konkursie
objęli: Starosta Siedlecki - Dariusz Stopa, Prezydent Miasta Siedlce - Wojciech Kudelski oraz Wójt Gminy Siedlce - Henryk Brodowski.

III. Warunki uczestnictwa
1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń szkoły językowej Eurolingua, szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Siedlce i powiatu siedleckiego.
2. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie, zainteresowane osoby potwierdzają przez dostarczenie osobiście do sekretariatu szkoły Eurolingua ul. Skrzyneckiego 1 lub na adres e-mail szkola@eurolinguasiedlce.pl wypełnionej Karty Zgłoszenia Uczestnika do dnia 11.05.2018r. do godz. 18:00.
3. W konkursie biorą udział soliści w poszczególnych kategoriach:
a) klasy I-III;
b) klasy IV-VIII;
c) gimnazjum
d) Eurolingua Open
4. Zgłoszenie kandydata jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
5. Każdy wykonawca prezentuje jeden utwór optymistyczny w języku obcym.
6. Piosenki, które będą wykonywane przez uczestników konkursu mogą być ich własną twórczością
7.Uczestnicy konkursu zobowiązani są dostarczyć organizatorom podkład muzyczny – zapis jednego utworu na płycie CD w formacie mp3 („półplayback”) lub nagranie własne (w przypadku występu instrumentalno-wokalnego) oraz kopię tekstu utworu.
8. Repertuar i ruch sceniczny zależą od inwencji twórczej uczestnika konkursu. Piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści.
9. Maksymalny czas trwania występu to 5 minut.

IV. Przebieg konkursu
- Konkurs składa się z eliminacji i prezentacji Zwycięzców.
- Eliminacje konkursowe dla młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum z miasta Siedlce, odbędą się 22 maja o godzinie 10:00 w sali widowiskowej „Podlasie” ul. Sienkiewicza 63 w Siedlcach.
- Eliminacje będą miały formę występu artystycznego. Będą odbywać się według kategorii wiekowych. Uczestnicy eliminacji będą poinformowani o przybliżonej godzinie występu do 20 maja. Każdy wykonawca prezentuje jedną piosenkę w języku obcym z dowolnym akompaniamentem (instrumenty akustyczne, akompaniator, podkład na płycie CD).
- Kolejność występów ustalona zostanie zgodnie z kategoriami wiekowymi oraz alfabetycznie według nazwiska w poszczególnych kategoriach.
- Każdy Wykonawca prezentuje jeden utwór w języku obcym z dowolnym akompaniamentem
- Repertuar i ruch sceniczny zależy od inwencji twórczej Uczestnika
- Piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści
- Po każdym występie Komisja ma czas na ocenę (1 minuta)
- Prezentacja Zwycięzców, odbędzie się podczas Koncertu Finalistów i Rodzinnego Pikniku -Mama, tata i Ja Mamy&Dady&Me dnia 8.06.2018r. o godzinie 17:00 w Domu Pracy Twórczej "Reymontówka" w Chlewiskach, podczas, którego wszyscy finaliści zaprezentują swoje umiejętności i zostaną im wręczone nagrody.
- Każdy uczestnik dostanie pamiątkowy dyplom oraz gadżety konkursowe.
- Dla nauczycieli przygotowujących młodzież do występów artystycznych przewidziane są podziękowania w postaci dyplomu oraz drobne upominki.

V. Jury
Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie 5 – osobowa komisja.

VI. Kryteria oceny
- dobór repertuaru do możliwości wokalnych i językowych wykonawców
- fonetyczna i leksykalna poprawność śpiewanego tekstu
- estetyka i dostosowanie ubioru do prezentowanego utworu,
- inscenizacja ruchowa, ruch i obycie sceniczne,
- feeling (wyrażanie emocji), interpretacja piosenek
- ogólny wyraz artystyczny

VII. Nagrody
Nagrody zostaną wręczone po przeprowadzeniu całości Konkursu na Koncercie Finalistów dnia 08.06.2018r. Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy. Każdy uczestnik konkursu za udział w eliminacjach dostanie pamiątkowy dyplom oraz gadżety konkursowe.

VIII. Postanowienia końcowe
- Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga jury i organizator.
- Uczestnik zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie w bazie danych informacji osobowych zawartych w Karcie Zgłoszenia.
- Organizatorzy przewidują uroczyste wręczenie nagród po zakończeniu konkursu.
- Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.eurolinguasiedlce.pl, facebook Eurolingua oraz na stronach Patronów honorowych.
- Wszelkich informacji dotyczących konkursu można uzyskać pod nr tel. 25 633 93 56

W przypadku małej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie możliwość połączenia kategorii.

Wszelkich informacji dotyczących konkursu można uzyskać w Sekretariace szkoły Eurolingua, ul. Skrzyneckiego 1, tel. 25 633 93 56
lub w Sekretariacie szkoły Eurolingua, ul. Starowiejska 37, tel. 506 711 099