MOK

Aktualności

Powrót

Ścieżki Słów - Spontaniczny Turniej Sztuki Recytatorskiej

16 marca 2017 (Czwartek)
godz. 17:00
Sala Biała, ul. Pułaskiego 6

Turniej jest imprezą otwartą, adresowaną do uczniów szkół średnich, studentów i dorosłych. Turniej ma charakter „spontaniczny”, gdyż wystarczy w dniu Turnieju, w godzinach 15:00 – 17:00 zgłosić swój udział w sekretariacie imprezy.

• W Turnieju każdy wykonawca prezentuje jeden tekst lub montaż tekstów – wiersz lub prozę – dowolnej treści i dowolnego autora polskiego lub zagranicznego.
• Wartość literacka i przesłanie utworów nie pozostanie bez wpływu na ocenę jurorów.
• Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
• Dopuszcza się użycie pozasłownych środków wyrazu artystycznego, o ile służą one wzbogaceniu interpretacji utworu i nie utrudniają jego odbioru.
• Uczestnicy Turnieju ubiegają się o NAGRODĘ GŁÓWNĄ i tytuł MISTRZ ŻYWEGO SŁOWA.
• Jury przyzna także nagrody i 2 tytuły regulaminowe WICEMISTRZ ŻYWEGO SŁOWA.

Szczegółowych informacji udziela Halina Tunkiewicz, tel. 25 794 31 24, e-mail: halina.tunkiewicz@mok.siedlce.pl.