MOK

Aktualności

Powrót

obrazek

Summer on the street

04 sierpnia 2019 (Niedziela)
godz. 18:00
Skwer przy Fontannie, ul. Pułaskiego 6

Organizator
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach

Termin i miejsce
4 sierpnia 2019 r., godz. 18:00
Skwer przy fontannie, ul. Pułaskiego 6

Cele festiwalu
1. Umożliwienie zespołom i solistom prezentacji na scenie
2. Stworzenie możliwości wymiany doświadczeń
3. Integracja środowiska muzycznego

Uczestnicy
1. Na scenie mogą zaprezentować się osoby indywidualne oraz grupy (max. 10 osób), powyżej 16 roku życia.
2. Repertuar jest dowolny. Uczestnicy mogą wykonać 3 utwory, których łączny czas nie przekracza 15 min.
3. Uczestnicy korzystający z podkładu muzycznego zobowiązani są dostarczyć plik w formacie mp3 do godz. 17:30 w dniu występu.
4. Udział w festiwalu jest nieodpłatny.

Zasady udziału
1. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia i podpisanej przez każdego z uczestników zgody na przetwarzanie danych osobowych. Formularze dostępne są na stronie mok.siedlce.pl w zakładce SUMMER ON THE STREET (KLIK).
2. Zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres summer.mok.siedlce@gmail.com lub osobiście do sekretariatu MOK przy ul. Pułaskiego 6.
3. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 22 lipca 2019 r. o godz. 16:00
4. Lista i kolejność występujących zostanie zamieszczona 26 lipca 2019 r. na stronie mok.siedlce.pl

Ważne informacje
1. Organizator może wprowadzić limit zgłoszeń w celu stworzenia jak najlepszych warunków prezentacji. Decyduje kolejność zgłoszeń.
2. Wszystkie kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie ustala organizator.

Informacje dodatkowe
1. Organizator zapewnia następujące warunki sceniczne: mikrofony, perkusję, nagłośnienie i oświetlenie, scena o wymiarach 6m x 2m
2. Prezentacje mają charakter otwarty dla publiczności.