MOK

Guma

obrazek

Guma

Przemysław Barański fotografią zajmuje się od lat siedemdziesiątych. Jest członkiem Oddziału Radomskiego Związku Polskich Artystów Fotografików, autorem ponad 30 wystaw i prezentacji autorskich oraz uczestnikiem wielu wystaw zbiorowych, plenerów krajowych i międzynarodowych. Należy do Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego, Stowarzyszenia Marynistów Polskich, Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej i Klubu Haselblada. Swoje artystyczne zamierzenia realizuje posługując się gumą – starą, szlachetną techniką fotograficzną, a jego ulubionymi tematami są pejzaż, architektura i motywy marynistyczne.

Proces powstawania wielobarwnej gumy jest skomplikowany i długotrwały, a ponadto wymaga od artysty dużych umiejętności i konsekwencji w dążeniu do osiągnięcia zamierzonego celu. Dotyczy to zarówno wyboru motywów, jak i pracochłonnej metody, co czyni z nieprzewidywalnych efektów końcowych pewnego rodzaju tajemnicę mozolnie odkrywaną przez twórcę. Paramalarska w swym oddziaływaniu na widza technika niewiele ma wspólnego z precyzyjną analizą wizualną rzeczywistości. Nie tyle chodzi tu o dosłowną wiarygodność fotografii, co raczej wrażeniową stronę powstałych prac. Nostalgiczne obrazy Przemysława Barańskiego przepełnione są wysmakowaną harmonią rytmów plastycznych, dekoracyjnością form i faktur oraz spójną kolorystyką. Precyzyjnie opracowane technicznie i rzetelne od strony artystycznej ujawniają malarskie predyspozycje autora wyrażające się znajomością oddziaływania koloru i zestawienia jego subtelnych odcieni. To właśnie w połączeniu z iluzyjnym przekazywaniem formy przestrzennej za pomocą odpowiedniego budowania świateł i cieni w obrazie zaowocowało charakterystyczną dla niego stylistyką.

Adam Gryczyński

Wystawa czynna do 22 czerwca 2018 r., od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-17:00