MOK

Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej "Kamień Wiary"

Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej

REGULAMIN
XXX OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZTUKI RECYTATORSKIEJ I POEZJI ŚPIEWANEJ
KAMIEŃ WIARY

7 marca 2023 r., godz. 10:00
Sala Biała MOK, ul. Pułaskiego 6


1. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół średnich i dorosłych z regionu siedleckiego i otwarty dla publiczności.
2. Jedną szkołę może reprezentować najwyżej trzech uczniów w każdej kategorii.
3. Prezentowane mogą być teksty pisane prozą i poetyckie, polskie lub obce w polskim tłumaczeniu, których tematyka porusza problemy religii we wszystkich jej przejawach i formach. W konwencji naszego konkursu mieszczą się także utwory filozoficzne, poszukujące sensu egzystencjalnych dylematów istnienia oraz poezja poszukująca odpowiedzi na najbardziej istotne pytania dotyczące bytu. Prezentowane mogą być utwory z dowolnego okresu – klasyczne, awangardowe, współczesne, tradycyjne.
4. Turniej będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

SZTUKA RECYTATORSKA
• repertuar obejmuje dwa utwory recytowane (pisane wierszem lub prozą), których łączny czas wykonania nie może przekroczyć dziesięciu minut (temat dowolny);
• recytatorska prezentacja utworów może być wzbogacona o środki teatralne: gest, ruch, światło, muzykę, elementy scenograficzne – jeżeli służą one twórczej interpretacji tekstu;
• w przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator może poprosić o recytację tylko jednego utworu;

POEZJA ŚPIEWANA
W odniesieniu do formy muzycznej obowiązują następujące zasady:
• prezentowany utwór powinien być wykonany z podkładem muzycznym bądź przy akompaniamencie instrumentu/instrumentów;
• ewentualny podkład muzyczny w formacie mp3 należy załączyć w elektronicznej karcie zgłoszenia. Nazwa pliku musi zawierać nazwisko i imię wykonawcy oraz tytuł utworu;
• do akompaniamentu może być stosowany jeden instrument lub mały zespół muzyczny (do pięciu osób);
• organizator zapewnia obsługę akustyka i nagłośnienie;
• repertuar obejmuje dwa utwory śpiewane;

5. Kryteria oceny:
• organizator powoła trzyosobowe jury, które przyzna najlepszym wykonawcom nagrody pieniężne i wyróżnienia.
• jury oceniać będzie dobór repertuaru, walory głosowe, własną interpretację utworów (wiersz, proza, piosenka), muzykalność, indywidualność artystyczną, dykcję, emisję głosu, aranżację utworu, oddanie klimatu wykonywanych utworów; mile widziane są utwory
• z muzyką nowo skomponowaną lub w nowej aranżacji.
6. Nagrody:

W kategorii "Sztuka Recytatorska"
• I miejsce - 500 zł
• II miejsce - 400 zł
• III miejsce - 300 zł

W kategorii "Poezja Śpiewana"
• I miejsce - 800 zł
• II miejsce - 600 zł
• III miejsce - 400 zł

7. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie do 1 marca 2023 r. elektronicznej karty zgłoszenia, dostępnej tutaj (KLIK).
8. Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć Organizatorowi prawa do nieodpłatnego przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku – załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do regulaminu.
9. Skany lub zdjęcia podpisanych załączników należy dołączyć do elektronicznej karty zgłoszenia.
10. Informacje ogólne:
• organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzenia do obrotu, w tym na stronie MOK, Facebooku i YouTube zdjęć i filmu z konkursu jako relacje z wydarzenia,
• zasady przeprowadzania konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin, który jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: mok.siedlce.pl,
• organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Informacje o zmianach będą dostępne w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej mok.siedlce.pl,
• organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku małej liczby zgłoszeń.
11. Informacji w MOK udziela:
Emilia Wyżywniak
emilia.wyzywniak@mok.siedlce.pl
tel. 25 794 31 01