MOK

Miejski Festiwal Twórczości Dziecięcej...

obrazek

Na przełomie kwietnia i maja 2019 roku Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach serdecznie zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w XXIV Miejskim Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej Siedlce 2019. To znakomita okazja dla uzdolnionych dzieci na wymianę doświadczeń i pomysłów, zaprezentowania swojego dorobku artystycznego, popularyzacji swojej twórczości w dziedzinach: plastyki, piosenki, literatury, tańca i teatru.

Przesłuchania odbędą się wg. harmonogramu:
- Teatr - 25-26 kwietnia 2019 r. /zgłoszenia do 12 kwietnia/,
- Piosenka – 17 maja 2019 r. /zgłoszenia do 24 kwietnia/,
- Taniec – 16 maja 2018 r. /zgłoszenia do 24 kwietnia/;
- Plastyka – zgłoszenia do 24 kwietnia 2019 r.,
- Twórczość Literacka – zgłoszenia do 24 kwietnia 2019 r.

Przesłuchania w kategorii Teatr są jednocześnie eliminacjami do XXIV Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Srebrna Maska.

Koncert Laureatów odbędzie się:
- 7 czerwca 2019 r. o godz. 17:00 - skwer przy Fontannie – wręczenie statuetek oraz prezentacja Laureatów w kategorii: twórczość literacka, plastyka i piosenka;
- 9 czerwca 2019 r. o godz. 15:00 i 17:00 - sala widowiskowa „Podlasie” – wręczenie statuetek oraz prezentacja Laureatów w kategorii: teatr i taniec. 

Warunkiem udziału w festiwalu jest dopełnienie poniższych warunków:
- wypełnienie i wysłanie elektronicznej karty zgłoszenia,
- podpisanie i wysłanie skanu RODO dla opiekuna grupy/instruktora z Przedszkola/Szkoły (zał. 1)-OBOWIĄZKOWE;
- podpisanie i wysłanie skanu RODO dla uczestników, jeżeli Przedszkole/Szkoła nie mają podpisanej umowy z MOK (zał. 2)

Wykaz Przedszkoli/Szkół, które mają podpisaną umowę z MOK będzie znajdował się na stronie MOK w zakładce XXIV Miejski Festiwal Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej Siedlce 2019/RODO od 20.03.2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące Feastiwalu znajdują się w regulaminie i na stronie MOK. W załączeniu Regulamin oraz załącznik 1 – RODO dla opiekunów/instruktorów z Przedszkoli/Szkół (obowiązkowe) oraz załącznik 2 - RODO dla uczestników jeżeli Przedszkole/Szkoła nie mają podpisanej umowy z MOK.