MOK

Miejski Festiwal Twórczości Dziecięcej...

obrazek

XXIII Miejski Festiwal Twórczości dziecięcej i młodzieżowej Siedlce 2018


Na przełomie kwietnia i maja 2018 roku Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zaprasza dzieci i młodzież z miejskich placówek oświatowych do wzięcia udziału w XXIII Miejskim Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej Siedlce 2018. To znakomita okazja dla uzdolnionej młodzieży na wymianę doświadczeń i pomysłów, zaprezentowania swojego dorobku artystycznego, popularyzacji swojej twórczości dziedzinach: plastyki, piosenki, literatury, tańca i teatru.

Przesłuchania odbędą się wg harmonogramu:
- Teatr - 26-27 kwietnia 2018 r. (zgłoszenia do 13 kwietnia),
- Piosenka – 8 maja 2018 r. (zgłoszenia do 22 kwietnia),
- Taniec – 14 maja 2018 r. (zgłoszenia do 22 kwietnia),
- Plastyka – zgłoszenia do 13 kwietnia 2018 r.,
- Twórczość Literacka – zgłoszenia do 22 kwietnia 2018 r.

Przesłuchania w kategorii Zespoły Teatralne są jednocześnie eliminacjami do XXIII Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych Srebrna Maska.

Warunkiem udziału w festiwalu jest wypełnienie i wysłanie elektronicznej karty zgłoszenia znajdującej się na stronie MOK.

Koncert Laureatów odbędzie się 10 czerwca 2018 r. o godz. 15:00 w Amfiteatrze MOK. W przypadku złej pogody koncert odbędzie się w w/w terminie w hali sportowej Ośrodka Sportu Agencji Rozwoju Miasta Siedlce przy ul. Ks. J. Popiełuszki 6