MOK

Pracownia Rysunku i Malarstwa SUTW

obrazek

Pracownia Rysunku i Malarstwa SUTW

Mała Galeria Sztuki, ul. Sienkiewicza 63
Wystawa czynna do 6 grudnia 2019 r, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00 oraz zgodnie z kalendarzem imprez.

Tradycyjnie nowy rok akademicki Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczynamy podsumowaniem pracy artystycznej Pracowni Rysunku i Malarstwa. To, co przez rok powstawało w zaciszu pracowni, możemy podziwiać na wystawie w Małej Galerii Sztuk MOK.

Grupa dwudziestu artystów pracuje po kierunkiem Aleksandry Rykały. Dwadzieścia osób, to dwadzieścia różnych spojrzeń na sztukę i świat. Dwadzieścia różnych interpretacji i wrażliwości. Wystawa prezentuje tylko niewielką część dorobku uczestników Pracowni.

Artyści, których prace zobaczymy na wystawie:
Alicja Brodzik, Bożena Czarnocka, Alicja Gawryjołek, Alfreda Grochowska, Stanisława Hardejewicz, Zofia Iwańczuk, Zbigniew Janas, Janina Jankowska, Jolanta Kamińska, Elżbieta Kieliszek, Anna Klejc, Grażyna Kot, Danuta Krukowska, Matylda Łęczycka, Bożena Mańkowska, Krystyna Piejka, Grażyna Pogonowska, Irena Szlachowicz, Alicja Ślesicka, Teresa Sikorska.