MOK

Wiesław Turno - Obrazy

Wiesław Turno - Obrazy

Wiesław Turno - ur. w 1953 r., mieszka i pracuje w Końskich. Od 1997 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Obecnie pełni funkcję v-ce prezesa Okręgu Świętokrzyskiego, wcześniej był prezesem Okręgu i członkiem Rady Artystycznej przy Zarządzie Głównym ZPAF. Należy również do Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej i Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. Swoje prace, wykonywane najczęściej w technice gumy chromianowej, prezentował dotychczas w 32 wystawach indywidualnych w kraju i zagranicą oraz w ponad 100 wystawach zbiorowych fotograficznych i plastycznych.

Przedstawione na wystawie prace powstały w latach 1990-2011. Wszystkie wykonane są w technice szlachetnej fotografii – gumografii. Jest to technika w pełni rękodzielnicza. Autor samodzielnie przygotowuje światłoczuły roztwór gumy arabskiej, dwuchromianu potasu i pigmentu a następnie nakłada go na papier. Po naświetleniu następuje wydobywanie obrazu poprzez wypłukiwanie wodą. Autor podczas całego procesu ma możliwość ingerencji w powstawanie obrazu. Wielokrotnie (czasem nawet kilkanaście razy) nakłada warstwy światłoczułe, co sprawia, że możliwe są różne kombinacje barw. Jest to technika niezwykle pracochłonna. Nad fotografią pracuje się często wiele dni, lecz nakład pracy wynagradza piękno otrzymanego obrazu, jego specyficzny nastrój, a także niezwykła powierzchnia o dobrze wyczuwalnej fakturze. Są to prace niepowtarzalne. Praktycznie niemożliwe jest uzyskanie dwóch identycznych egzemplarzy tego samego obrazu.