MOK

Wystawa uczestników zajęć w Pracowni Rysunku i Malarstwa "Piękna 7"

Wystawa uczestników zajęć w Pracowni Rysunku i Malarstwa

Mała Galeria Sztuki MOK, ul. Sienkiewicza 63
Wystawa czynna do 26 września 2023 r. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 oraz zgodnie z kalendarzem imprez.

Działania plastyczne w Pracowni Rysunku i Malarstwa „Piękna 7” określają medianę harmonii między światem obserwowanym, a jego interpretacją. To złożony proces, obejmujący m. in. zadania plenerowe w kreowaniu kompozycji plastycznych w wybranym medium, na zadany temat. Konkretne motywy, rzeczywiste miejsca, studium architektury, studium postaci – stały się źródłem inspiracji dla autorskich wypowiedzi. Konsekwentnie realizowane kompozycje plastyczne – szukanie koloru o odpowiednim nasyceniu, gęstości pigmentu, mozolne tworzenie studium rysunkowego, wszystko to kreuje indywidualne struktury wypowiedzi młodych uczestników zajęć w Pracowni „Piękna 7”. Poprzez odpowiedzialne, pełne skupienia, ale i pasji podejście do zadań plastycznych, uczestnicy zajęć utwierdzają mnie, iż dla nich przede wszystkim sztuki plastyczne są naturalną formą wypowiedzi. Prace wykonane są w różnych technikach, tworzących oryginalne interpretacje tematów i motywów.

Zapraszam w imieniu młodych autorów na interesującą propozycję uczestników zajęć w Pracowni Rysunku i Malarstwa „Piękna 7” – coroczną wystawę prezentującą wybrane prace, powstałe w roku szkolnym 2022/2023.
Tomasz Nowak