MOK

Wystawa Pracowni Rysunku i Malarstwa "Piękna 7" 2020

obrazek

Aktualna prezentacja, kolejna już w tym szczególnym czasie, ukazuje nam aktywność młodych ludzi, ich świadome uczestniczenie w kreowaniu rozwoju naszej kultury tu i teraz. Zwłaszcza dzisiaj istnieje potrzeba odnawiania prostych relacji w komunikowaniu się między sobą na różnych płaszczyznach.  Jest to ważne w procesie pozytywnego rozwoju każdego z nas, a dla młodych autorów dodatkowym aspektem jest zaprezentowanie twórczego potencjału poprzez wypowiedź własną, w wybranym medium plastycznym.

Tomasz Nowak

Temat 1
Widok z okna

Temat 2
Mój komentarz do…