MOK

Konkurs Recytatorski "Recytuj z Ączkiem"

obrazek

Lista finalistów:
Aleksandra Nitychoruk, Mikołaj Rytel, Nela Chodzińska, Inessa Chojecka, Adrianna Duczek, Igor Gabryszewski, Kornelia Kasjaniuk, Aleksandra Rodak, Natalia Witan, Zuzanna Olszewska, Julia Jurczuk, Katarzyna Wolińska, Zuzanna Wasiluk, Ola Tarnowska, Hubert Borkowski, Adam Krawczyk, Filip Bujalski, Hanna Sikorska, Zofia Skwierczyńska, Gabriel Karwowski, Szymon Stępień, Nina Chojecka, Alicja Andrzejczuk, Aleksandra Czarnocka, Adrianna Dudek, Julia Ostrowska, Piotr Mędza, Miłosz Zięcina, Natalia Tarkowska, Marcel Krasuski, Stefan Denysiuk, Filip Branica, Stanisław Młynarz, Eliza Szczygielska, Nadia Guzek, Oliwia Matwiejczuk, Oliwia Zając, Maria Iwaniuk, Jakub Serbista, Maria Kot, Błażej Dudziuk, Wiktoria Koszara, Gabriela Łuba, Monika Duo, Jagoda Wieczorek, Maria Kordowska, Lena Olędzka, Natalia Sobczuk, Julia Rożen, Szymon Ivancik, Maria Kokot, Gabriela Redesiuk, Bartosz Stosio, Alicja Kuśmierz, Lilianna Karwowska, Alicja Sulej, Weronika Radzikowska, Anna Jakubiec, Nikodem Goławski, Róża Piekart, Maksymilian Raszuk, Gabriela Wysokińska, Pola Trytko, Klara Buczyńska, Nikola Korycińska, Wiktoria Krasnodębska, Leon Grochowski, Barbara Kurenda, Karolina Jedlińska, Wojciech Olszewski, Cyryl Kopeć, Zofia Kostyra, Piotr Chromiński


Kolejność recytacji:

1. Miejskie Przedszkole Nr 23, ul. Ogrodowa 43 a
2. Miejskie Przedszkole Nr 17, ul. Wyszyńskiego 6
3. Przedszkole Niepubliczne „Widzi Mi Się”, ul. Partyzantów 14 A/72
4. Miejskie Przedszkole Nr 27 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Karpacka 2
5. Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 20, ul. Osiedlowa 3
6. Miejskie Przedszkole Nr 25, ul. Okrzei 22
7. Niepubliczne Przedszkole „Kraina fantazji”, ul. Sekulska 5
8. Zespół Oświatowy im. Jana Pawła II w Stoku Lackim Publiczne Przedszkole, ul. Siedlecka 135
9. Miejskie Przedszkole Nr 22, ul. Podlaska 28
10. Niepubliczne Przedszkole „11 Krasnoludków”, ul. 11 Listopada 16
11. Szkoła Podstawowa Nr 8 Oddział OA, ul. Pescantina 2
12. Przedszkole Muzyczne NUTKA, ul. Vogla 41
13. Miejskie Przedszkole Nr 13 im. D. Gellner, ul. Woszczerowicza 9
14. Miejskie Przedszkole Nr 15, ul. Osiedlowa 5
15. Przedszkole Niepubliczne „Mały Europejczyk”, ul. Chrobrego 13
16. Katolickie Przedszkole "Ogródek św. Franciszka", ul. Feliksa Hłasko 53
17. Katolicka Szkoła Podstawowa – Oddział Przedszkolny, ul. Sokołowska 172
18. Miejskie Przedszkole Nr 3, ul. Stefana Batorego 4
19. Miejskie Przedszkole Nr 4, ul. Ściegiennego 19
20. Miejskie Przedszkole Nr 9, ul. Orlicz-Dreszera 7
21. Przedszkole Niepubliczne PINOKIO, ul. Woszczerowicza 5
22. Miejskie Przedszkole Nr 6, ul. Pułaskiego 59Organizatorem Konkursu jest:

* Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
Partner:
* Siedlecka Grupa Literacka „Witraż” MOK

Cele Konkursu:
- rozwijanie umiejętności recytatorskich
- przygotowanie do występów na scenie
- zainteresowanie dzieci czytelnictwem
- prezentacja umiejętności
- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze
- przybliżenie przygód „Siedleckiego Ączka”, bohatera książeczki Hanny Piotruk pt. „Cześć, jestem Ączek Zajączek” wydanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach.

Zasady uczestnictwa:
- konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5 i 6 lat
- każde uczestnik prezentuje, recytuje dowolny wiersz z książeczki „Cześć, jestem Ączek Zajączek”.
- każde przedszkole typuje ośmioro dzieci do eliminacji wewnątrz przedszkolnych.

Przebieg Konkursu:
- zgłoszenia Przedszkoli dokonuje Dyrektor w terminie od 25 stycznia do 15 lutego 2021;
- karta zgłoszenia dostępna będzie na stronie www.mok.siedlce.pl w zakładce Konkurs Recytatorski „Recytuj z Ączkiem”;
- eliminacje w przedszkolach (do 8 uczestników) odbywają się w terminie od 15 lutego do 15 marca 2021 roku (w uzgodnieniu z Dyrektorami Przedszkoli);
- jury w trzyosobowym składzie wysłucha uczestników Konkursu na terenie przedszkola z zachowaniem wszystkich rygorów sanitarnych i wybierze trzech uczestników do części finałowej. Przedszkola oraz uczestnicy otrzymają „Dyplomy” za udział w Konkursie.
- finał odbędzie się 17 maja 2021 r. (poniedziałek) na Skwerze przy fontannie, ul. Pułaskiego 6 – z zachowaniem obowiązujących rygorów sanitarnych (w zależności od sytuacji epidemicznej).

Kryteria oceny:
- pamięciowe opanowanie tekstu
- wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, ruch, strój)
- interpretacja tekstu
- kultura słowa

Przedszkola zgłaszające swój udział w Konkursie otrzymają bezpłatnie egzemplarze książeczki „Cześć, jestem Ączek Zajączek”.

Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy ufundowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach.

Laureaci Konkursu „Recytuj z Ączkiem” zostaną zaproszeni do przedstawienia nagrodzonych recytacji w ramach III Slamu Poetyckiego na skwerze przy Fontannie w maju 2021 roku.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych opiekuna (załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego Regulaminu) odbierze przedstawiciel organizatora przed eliminacjami w przedszkolach.

Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatorów wizerunku oraz przesłanego nagrania i przenosi na Organizatora w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem oraz nagraniem lub zdjęciami. Powyższe prawa przechodzą na Organizatora z chwilą dokonania zgłoszenia udziału w Konkursie.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, jeśli nastąpi taka konieczność oraz prawo do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.