MOK

Wystawa "Mój Świat"

Wystawa

Galeria "w Bramie" MOK, ul. Pułaskiego 7
Wystawa czynna całą dobę do 8 stycznia 2024 r.

Celem organizacji Konkursu Fotograficznego "Mój Świat" była popularyzacja i upowszechnianie fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu; rozwijanie umiejętności obserwacji swojego otoczenia i jej dokumentowania; rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej.

W konkursie oceniono sto trzydzieści trzy prace dwudziestu autorów. Komisja w składzie: Tomasz Nowak, Piotr Tołwiński, Sebastian Gumiński postanowiła przyznać:

I nagroda - Dymitr Jan Szwałek
II nagroda - Małgorzata Stanisławowska
III nagroda - Joanna Durczok
Wyróżnienie - Krzysztof Biarda
Wyróżnienie - Franciszek Biarda

Oprócz zdjęć nagrodzonych uczestników, na wystawie znajdą się również prace: Anny Jasińskiej, Anny Skrobovej, Janusza Wilczyńskiego, Martyny Bondy, Mateusza Nazaruka, Wiktorii Kozłowskiej, Wojciecha Grzegorza Domagały i Wojciecha Wielogórskiego.