MOK

Aktualności

Powrót

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - przesłuchania rejonowe

11 kwietnia 2019 (Czwartek)
godz. 10:00
Sala widowiskowa "Podlasie", ul. Sienkiewicza 63

Towarzystwo Kultury Teatralnej i Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zapraszają do udziału w 64. Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim.

Konkurs jest imprezą otwartą skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych. Prowadzony będzie w formie czterech odrębnych turniejów:

* A. TURNIEJ RECYTATORSKI
- repertuar obejmuje trzy utwory w całości lub fragmentach: dwa utwory poetyckie i prozę,
- uczestnik wykonuje prozę i jeden utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć dziesięciu minut,

* B. TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”
- repertuar jest dowolny (wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),
- dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem),
- czas występu nie może przekroczyć siedmiu minut,

* C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
- obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki (do trzydziestu minut),

* D. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
- repertuar obejmuje trzy utwory śpiewane i jeden recytowany,
- uczestnik wykonuje dwa utwory śpiewane, jeden utwór recytowany; łączny czas występu nie może przekroczyć dziesięciu minut,
- przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę,

Uwaga: w spotkaniu finałowym nie jest wymagana recytacja.

Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych przeglądów:
- środowiskowych, miejskich, gminnych,
- powiatowych – do 2 kwietnia 2019 r.,
- rejonowych – Siedlce, sala widowiskowa „Podlasie” MOK, 11 kwietnia 2019 r.
- wojewódzkich – 27 kwietnia 2019 r. Warszawa – Dzielnicowy DK Ursynów
- spotkań finałowych.

Zgłoszenia siedlczan przyjmujemy do 3 kwietnia 2018 r. Warunki uczestnictwa:
- przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu, którego uczestnik nie prezentował w poprzednich edycjach OKR bądź innych konkursach,
- zgłoszenie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w podanym wyżej terminie we wskazanej placówce kulturalno-oświatowej lub w szkołach.

Spotkania Finałowe odbędą się:
- turniej A i B 12-15 czerwca  2019 r. w Ostrołęce,
- turniej C 20-22 czerwca 2019 r. w Słupsku,
- turniej D 5-8  czerwca 2019 r. we Włocławku.

Regulamin, karta zgłoszenia i niezbędne załączniki dostępne są na stronie mok.siedlce.pl w zakładce Ogólnopolski Konkurs Recytatorski. Szczegółowych informacji udziela Halina Tunkiewicz (tel. 25 794 31 24, e-mail: halina.tunkiewicz@mok.siedlce.pl).