MOK

Aktualności

Powrót

Wystawa prac uczniów z Pracowni Rysunku i Malarstwa Piękna 7

03 sierpnia 2017 (Czwartek)
godz. 09:00
Mała Galeria Sztuki, ul. Sienkiewicza 63

Pracownia Rysunku i Malarstwa „Piękna 7” skupia uczniów stopnia gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego. W założeniach swych zawiera poszerzanie kompetencji plastycznych uczestników.

Obecna wystawa prezentuje prace koncentrujące się na studyjnych ćwiczeniach rysunkowych, szkicach z natury oraz kompozycjach pobudzających wyobraźnię z działań Pracowni w roku szkolnym 2016/17. Miały one na celu zbliżenie uczniów do zrozumienia problemu - czym jest proces kreacji wypowiedzi plastycznej w wybranym medium. W trakcie spotkań uczestnicy zajęć podejmowali tematy kształtujące ich wrażliwość na postrzeganie zjawisk budujących tzw. otaczający nas świat.

Tematy ćwiczeń wiodły poprzez motywy inspirowane treściami  nawiązującymi do tradycji sztuki europejskiej, po doświadczenie, wyobraźnię i wrażliwość samych uczniów, urzeczywistnione w autorskich pracach rysunkowych.

Pragnę zaznaczyć świadome zaangażowanie młodych autorów w proces realizacji poszczególnych tematów, czego dowodem niech będzie niniejsza wystawa prac.

Dopełnieniem cyklu zajęć w Pracowni  „Piękna 7” jest coroczny letni Plener Studyjny dla wybranej grupy młodzieży.

Tomasz Nowak

Wystawa czynna w dniach 3 sierpnia - 4 września 2017 r., zgodnie z harmongramem pracy w okresie wakacyjnym budynku "Podlasie" MOK, ul. Sienkiewicza 63