MOK

Konkurs "Debiut"

obrazek

Wyniki przesłuchań z dnia 23 października 2020 r. 

Jury w składzie:
*  Magdalena Ptaszyńska
*  Jakub Jurzyk
*  Christian Broniarz

nagrodziła i wyróżniła następujących wykonawców:

Kategoria I  - klasy I-III
I miejsce – Pierwszaki z Trójki „Lipka zielona”, Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Siedlcach, opiekun Magdalena Mężyńska.
II miejsce – Wiktoria Bułhak „Wiem to na pewno”, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II Tuliłów, opiekun Magdalena Jeleszuk, Hanna Hołek.
III miejsce – Natalia Kubiś-Mroszczyk „Motylem byłam”, Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie, opiekun Anna Mroszczyk.
Wyróżnienie – Bartosz Chołota „Smokoland”, Aneta Dąbska Studio Muzyki Rozrywkowej w Lublinie, opiekun Aneta Dąbska.

Kategoria II – klasy IV-VI
I miejsce – Lena Małodzińska „Kilka słów o piosence”, Gminny Ośrodek Kultury w Padwi Narodowej, opiekun Wioletta Jasińska.
II miejsce – Nina Romaszewska „Co się śni niewidomym”, Zespół Szkół nr 12 w Lublinie, opiekun Katarzyna Wiśniewska
III miejsce – Miłosz Zarzeka „Wierzę w lepszy świat”, Ognisko Muzyczne w Świdniku, opiekun Joanna Mania.
Wyróżnienie – Maja Mazurek „Tango na głos, orkiestrę i jeszcze jeden głos”, Studio Artystyczne Kestrella – Wioleta Kowalczyk w Lublinie, opiekun Wioleta Kowalczyk

Kategoria III – klasy VII-VIII
I miejsce – Natalia Kosmowska „Co mi Panie dasz”, Piotr Markowski VOCAL Studio w Zwolenie, opiekun Piotr Markowski.
II miejsce – Nela Zawadzka „Co się śni niewidomym”, opiekun Joanna Zawadzka.
III miejsce – Sebastian Walento „Kiedyś”, Studio Piosenki Beciaki w Suwałkach, opiekun Marek Zborowski-Weychman.
Wyróznienie – Marika Kowalska „Oczy tej małej”, Młodzieżowy Dom Kultury w Kielcach, opiekun Ewa Bocheńska.

Kategoria IV – Szkoły ponadpodstawowe
I miejsce – Klaudia Łacka „Sposób na Panów”, Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” w Nisku, opiekun Dorota Nieradka.
II miejsce – Gabriela Wnorowska „Do lasu”, I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Siedlcach, opiekun Maciej Turkowski.
III miejsce – Natalia Ambrosiewicz „Kocham”, Stowarzyszenie Pomoc Dzieciom w Suwałkach, opiekun Marek Zborowski-Weychman.
Wyróżnienie – Oliwia Wierzchowska „Torebka” Zespół Szkół Plastycznych im. Cypriana Kamila Norwida w Lublinie, opiekun Martyna Sabak.

Grand Prix – Aleksandra Kędra „Aleja Gwiazd”, Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie, opiekun Iwona Josse-Jakubiec.

Wszystkim gorąco gratulujemy i zapraszamy na Koncert Laureatów! W sobotę, 24 października, o godz. 15:00, wystąpią zdobywcy I, II i III miejsc. Osoby wyróżnione odbierają nagrody.

Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania obostrzeń sanitarnych określonych w zarządzeniu Dyrektora MOK, opracowanym na podstawie wytycznych GIS.

Procedury sanitarne w sali widowiskowej "Podlasie" - KLIK

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ORGANIZATOR:

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach

CELE KONKURSU:
- Prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży,
- Wspieranie oraz promocja twórczości artystycznej,
- Rozwijanie zdolności wokalnych oraz kultury scenicznej,
- Propagowanie polskiej kultury muzycznej,
- Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa.

TERMIN KONKURSU:
23 PAŹDZIERNIKA 2020 roku godz. 9.00 (piątek)

Godziny przesłuchań i kolejność prezentacji w poszczególnych kategoriach wiekowych zostanie podana na stronie internetowej www.mok.siedlce.pl w dniu 16 października 2020 roku.

KONCERT LAUREATÓW:
24 PAŹDZIERNIKA 2020 roku godz. 15.00 (sobota)

MIEJSCE KONKURSU:
sala widowiskowa „Podlasie” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 63

REGULAMIN KONKURSU:
- Konkurs jest imprezą otwartą, w której mogą brać udział dzieci i młodzież,
- Kategorie wiekowe:
I kategoria – Szkoły Podstawowe klasy I-III
II kategoria – Szkoły Podstawowe klasy IV-VI
III kategoria – Szkoły Podstawowe klasy VII-VIII
IV kategoria – Szkoły Średnie
- W poszczególnych kategoriach wiekowych laureaci konkursu otrzymują nagrody pieniężne oraz dyplomy, każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom za udział, a zdobywca Grand Prix - statuetkę i nagrodę pieniężną,
- Solista, duet lub zespół wokalny (do 5 osób) prezentuje w konkursie jedną piosenkę w języku polskim. Akompaniament: półplayback, akompaniator lub zespół (do 4 osób). Wyklucza się udział grup tanecznych. Mile widziany mniej znany repertuar oraz nowe interpretacje i opracowania,
- Dokonanie opłaty akredytacyjnej w wysokości 25 zł soliści i 50 zł duety i zespoły na konto Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce, (podając w tytule: DEBIUT oraz nazwisko i imię uczestnika lub nazwę zespołu) ING Bank Śląski S.A. nr 52 1050 1953 1000 0023 4842 3167 w terminie 07.09-09.10 2020r. lub bezpośrednio do kasy MOK ul. Sienkiewicza 63 do dnia 9 października 2020 roku,
- W przypadku rezygnacji uczestnika z konkursu akredytacja nie podlega zwrotowi,
- Organizator zastrzega sobie możliwość zamknięcia list po wpłynięciu 100 zgłoszeń,
- Jedna placówka może zgłosić maksymalnie 4 wykonawców.
- Organizator zapewnia stałe oświetlenie sceniczne, obsługę akustyka i nagłośnienie (kolumny, mikrofony, odsłuchy), a także backline w postaci 2 wzmacniaczy gitarowych, wzmacniacza basowego, perkusji, fortepianu elektronicznego grand touch. Uczestnicy zobowiązani są do przywiezienia własnych gitar, instrumentów klawiszowych i innych instrumentów muzycznych,
- Regulamin konkursu i elektroniczna karta zgłoszenia dostępne na stronie www.mok.siedlce.pl w zakładce Debiut, od 07.09.2020 r.
- Zgłoszenia do konkursu będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 października 2020 r. na podstawie poprawnie wypełnionej elektronicznie karty zgłoszenia
- Termin przesłania podkładów muzycznych wyłącznie na adres mailowy marek.matwiejczyk@mok.siedlce.pl do dnia 9 października 2020 r. Nazwa pliku musi zawierać nazwisko i imię wykonawcy oraz tytuł utworu,
- Komisję artystyczną powołuje Organizator,
- Trzyosobowa komisja artystyczna oceniać będzie: walory głosowe, możliwości wokalne, muzykalność, własną interpretację piosenki, indywidualność artystyczną, dobór repertuaru dostosowany do wieku,
- Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć Organizatorowi prawa do nieodpłatnego przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku(załącznik Nr 1 i Nr 2),
- Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu,
- Konieczne jest dołączenie podpisanej zgody uczestnika lub rodzica /opiekuna/ , która stanowi integralną część Regulaminu.
- Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmianę terminu konkursu w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się COVID 19.
- Konkurs będzie odbywał się zgodnie z zarządzeniem Dyrektora MOK i wytycznych GIS.

PRZEPISY OGÓLNE:
- Nie ma możliwości zmiany zgłoszonego utworu,
- Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty przejazdu, ubezpieczenia, noclegu, wyżywienia,
- Każdemu niepełnoletniemu uczestnikowi musi towarzyszyć nauczyciel, opiekun (rodzic lub upoważniona przez niego osoba),
- Uczestnicy powinni posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości,
- Odbiór nagród odbywa się po koncercie Laureatów (za pokwitowaniem), dopuszczalny jest odbiór osobisty w ciągu 30 dni od zakończenia Konkursu . Po tym czasie nagrody zostaną wykorzystane w innych konkursach MOK. Nagród i dyplomów nie wysyłamy pocztą.
- Organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzenia relacji z konkursu i koncertu Laureatów, do obrotu na stronie MOK i Facebook jako sprawozdanie z wydarzenia pod nazwą: IX Ogólnopolski Konkurs Piosenki dla Dzieci i Młodzieży DEBIUT
- Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest wyrażeniem zgody na powyższe warunki. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem i numerem telefonu:
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 63, 08-110 Siedlce;
Kierownik Konkursu - Iwona Jastrzębska
Tel: 25 794 31 25

Kierownik Artystyczny Konkursu - Edyta Wójcik