MOK

Konkurs Kaligraficzny

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Miejskim Konkursie Kaligraficznym "Sztuka pisania" organizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Szkołę Podstawową nr 11 w Siedlcach oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Siedlcach. Konkurs odbywać się będzie w pięciu kategoriach:

* klasy II i III szkół podstawowych,
* klasy IV i VI szkół podstawowych,
* klasy VII i VIII szkól podstawowych plus gimnazja,
* szkoły średnie,
* seniorzy.

Eliminacje odbywać się będą w poszczególnych placówkach. Eliminacje dla seniorów odbędą się 11 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 w Sali Białej MOK w Siedlcach. Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie przepisać zaproponowany przez organizatora tekst. Na zgłoszenia czekamy do 30 marca 2019 r.

Laureaci zostaną telefonicznie poinformowani o wynikach.  Będzie to jednoznaczne z zaproszeniem na galę. Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 15 maja o godz. 10.00 w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury.

Kryteria oceny prac:
* staranność i płynność pisma,
* jednolitość pochylenia tekstu bądź kroju pisma prostego,
* utrzymywanie się w liniaturze,
* poprawność graficzna, ortograficzna i interpunkcyjna tekstu,
* oryginalność kroju pisma,
* ogólne walory estetyczne pracy

Warunkiem udziału w konkursie jest: 
1.Napisanie dowolnego tekstu długopisem lub piórem na papierze z liniaturą (liniaturę można pobrać ze stron internetowych mok.siedlce.pl oraz sutw.siedlce.pl lub otrzymać od koordynatora SUTW)
2. Wypełnienie karty zgłoszenia, dostępnej na stronach mok.siedlce.pl oraz sutw.siedlce.pl
3. Prace oraz karty zgłoszenia należy dostarczyć do sekretariatu MOK (ul. Pułaskiego 6) lub do koordynatora SUTW (ul. Sienkiewicza 63).

Szczegółowych informacji udziela Joanna Janus – koordynator Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, tel. 25 794 31 21.