MOK

Konkurs Recytatorski "Między Wierszami"

Na konkurs należy przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora. Mile będą widziane teksty spoza kanonu lektur szkolnych. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 7 minut. Sądy Konkursowe przy ocenie recytatorów wezmą pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny. Użycie pozasłownych środków wyrazu jest dopuszczalne, o ile służy wzbogaceniu wypowiedzi artystycznej. Celowość ich użycia ocenia Komisja Artystyczna.

W konkursie mogą wziąć udział gimnazjaliści z klas trzecich oraz uczniowie klas siódmych i ósmych szkół podstawowych. Nagrody w poszczególnych etapach zależne są od możliwości organizatora.

Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć Organizatorowi prawo do nieodpłatnego przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku (załączniki nr 1 i nr 2).

Konkurs przebiega w 3 etapach:
- eliminacje szkolne (odbywają się w szkołach do 15 marca)
- eliminacje miejskie (Siedlce - 26 marca 2019 r., godz. 10:00, Sala Biała MOK)
- finał (3 kwietnia 2019 r., godz. 10:00, Sala Biała MOK)

Szczegółowych informacji udziela Halina Tunkiewicz (tel. 25 794 31 24, e-mail: halina.tunkiewicz@mok.siedlce.pl)