MOK

Między Wierszami

obrazek


XIV KONKURS RECYTATORSKI DLA GIMNAZJALISTÓW
MIĘDZY WIERSZAMI


PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI ARTYSTYCZNEJ

Komisja w składzie: Halina Tunkiewicz,  Joanna Janus i Katarzyna Szczepaniak po wysłuchaniu 16 recytatorów – laureatów eliminacji szkolnych postanowiła  nagrodzić i zakwalifikować do Finału przyznając:

· I miejsce Florentynie Zakrzewskiej z Katolickiego Gimnazjum w Siedlcach
· II miejsce Emilii Szymańskiej z Publicznego Gimnazjum nr 5
· III miejsce ex aequo: Katarzynie Indraszczyk  z Publicznego Gimnazjum nr 4 i Klaudii Sachanowicz ze Szkoły Postawowej nr 8 (kl. VII)

oraz wyróżnić: Karolinę Soćko z Gimnazjum nr 3, Agnieszkę Szczepańską z Gimnazjum nr 1 i Zofię Wielgórską z Katolickiego Gimnazjum w Siedlcach.

Nagrodę za najlepszą interpretację utworu patriotycznego w 100. rocznicę odzyskania niepodległości otrzymała Zofia Wielgórska z Katolickiego Gimnazjum za  wiersz „Orlątko” Artura Oppman.

Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali książki ufundowane przez organizatora konkursu – Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach.

REGULAMIN
• Na konkurs należy przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora. Dobór repertuaru powinien odpowiadać wiekowi i płci wykonawcy. Mile będą widziane teksty spoza kanonu lektur szkolnych. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 7 minut.
• Komisja Artystyczna przy ocenie recytatorów wezmą pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.
• Użycie pozasłownych środków wyrazu jest dopuszczalne, o ile służy wzbogaceniu wypowiedzi artystycznej. Celowość ich użycia ocenia Komisja Artystyczna.
• W konkursie mogą wziąć udział gimnazjaliści z klas drugich i trzecich oraz uczniowie klas siódmych szkół podstawowych.
• Nagrody w poszczególnych etapach zależne są od możliwości organizatora.

Konkurs przebiega w 3 etapach:

- ELIMINACJE SZKOLNE – (odbywają się w szkołach do 14 marca)
- ELIMINACJE MIEJSKIE – 20 marca 2018 r. godz. 10:00
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, Sala Biała, ul. Pułaskiego 6
- FINAŁ – 5 kwietnia 2018 r. godz.10:00
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, Sala Biała, ul. Pułaskiego 6

Informacji udzielają: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach ( tel. 25 794-31-24; e-mail: halina.tunkiewicz@mok.siedlce.pl, Halina Tunkiewicz)