MOK

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

TOWARZYSTWO KULTURY TEATRALNEJ
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W SIEDLCACH

ogłaszają
65. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI


1. Konkurs jest imprezą otwartą – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłych.
2. Konkurs prowadzony będzie w formie czterech odrębnych turniejów:
A. TURNIEJ RECYTATORSKI
- repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: 2 utwory poetyckie oraz prozę;
- uczestnik wykonuje prozę i 1 utwór poetycki; łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
B. TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”
- repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),
- dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem),
- czas występu nie może przekroczyć 7 minut.
C. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
- obowiązuje przygotowanie spektaklu w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 min).
D. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
- repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany,
- uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane, 1 utwór recytowany; łączny czas występu nie może przekroczyć 10 minut.
- przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;
3. Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych przeglądów:
- środowiskowych, miejskich, gminnych;
- powiatowych – do 3 kwietnia 2020 r.
- rejonowych – Siedlce, sala widowiskowa "Podlasie" MOK, 15 kwietnia 2020 r.
- wojewódzkich – 25 kwietnia 2020 r. Warszawa – Dzielnicowy DK Ursynów
- spotkań finałowych.
4. Zgłoszenia dla Siedlczan w MOK w Siedlcach do 3 kwietnia 2020 r.
5. Warunki uczestnictwa
- przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu – którego uczestnik nie prezentował w poprzednich bądź innych konkursach;
- zgłoszenie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia w powyżej podanym terminie we wskazanej placówce kulturalno-oświatowej; w szkołach.
6. Informacje uzupełniające
Spotkania Finałowe odbędą się:
- turniej A i B 24-27 czerwca  2019 r. w Ostrołęce;  
- turniej C 11-13 czerwca 2020 r.  Słupsk;
- turniej D 16-19  czerwca 2020 r. we Włocławku.

Informacje oraz karty zgłoszenia dostępne na stronie www.mok.siedlce.pl i www.tkt.art.pl

Uczestnicy zgłaszający udział i ich nauczyciele zgadzają się powierzyć Organizatorowi Eliminacji Rejonowych prawa do nieodpłatnego przetwarzania danych osobowych i  wykorzystania wizerunku (załącznik Nr 1 i 2).