MOK

Procedury sanitarne - imprezy plenerowe

obrazek

Zdrowie i bezpieczeństwo uczestników zespołów artystycznych, grup twórczych, pracowni artystycznych i sekcji działających przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach a także partnerów, interesantów i widzów biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez naszą instytucję należą do nadrzędnych priorytetów, a działania w tym zakresie są stale aktualizowane w oparciu o informacje przekazywane przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej.

Procedury sanitarne podczas imprez plenerowych

Imprezy plenerowe będą organizowane zgodnie z wytycznymi przy zachowaniu  bezpiecznej odległości (1,5 m.) w przypadku, gdy będą one organizowane bez wyznaczonych miejsc dla publiczności.

Imprezy plenerowe będą organizowane zgodnie z wytycznymi przy udziale 150 widzów. Przestrzeń dla publiczności w plenerze zorganizowana będzie tak, by publiczność zajmowała miejsca siedzące lub stojące z zachowaniem odstępu zgodnego z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz wytycznymi GIS obowiązującymi w danym momencie. Publiczność zobowiązana jest do noszenia maseczek ochronnych lub przyłbic zakrywających usta i nos. Każdorazowo przed wejściem na teren imprezy każdy uczestnik ma obowiązek wypełnić oświadczenie o aktualnym stanie zdrowia.