MOK

Podlaski Przełom Bugu 2015

Podlaski Przełom Bugu 2015

Jubileuszowy XX Międzynarodowy Plener Fotograficzny "Podlaski Przełom Bugu 2015", odbył się w dniach 7 - 12 czerwca w Janowie Podlaskim. Wzięło w nim udział 35 fotografów z Polski i Ukrainy.

Plenery fotograficzne "Podlaski Przełom Bugu" odbywają się od 1996 roku. Głównym organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, a współorganizatorami: Bialskie Centrum Kultury w Białej Podlaskiej, Powiat Bialski - Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej oraz Fotoklub Rzeczypospolitej Polskiej - Stowarzyszenie Twórców. W poprzednich latach współorganizatorem była także Dyrekcja Parku Krajobrazowego Podlaski Przełom Bugu oraz Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Plenery mają zasięg międzynarodowy, dotychczas do udziału w nich zapraszanych było co roku około 30 osób. Obok fotografów z Siedlec i Białej Podlaskiej gościliśmy artystów z innych miast Polski, z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Francji i Czech.

Główne cele organizacji plenerów to:
- wspieranie oraz promocja twórczości artystycznej w dziedzinie fotografii;
- wymiana doświadczeń twórczych i warsztatowych artystów z Polski i Europy;
- promocja atrakcyjnych turystycznie, bogatych w zabytki kultury duchowej i materialnej ziem nadbużańskich;
- zbieranie materiału fotograficznego do organizacji wystaw i wydania albumu ukazującego piękno nadbużańskich krajobrazów, flory i fauny.

Organizowane od dwudziestu lat plenery ,,Podlaski Przełom Bugu’’ należą do najważniejszych imprez tego typu w kraju. Mają one charakter edukacyjny, oprócz codziennego fotografowania i wymiany doświadczeń odbywają się wykłady oraz prezentacje prac uczestników.

Pokazywane w wielu miastach wystawy poplenerowe są znakomitą promocją regionu nadbużańskiego. Dotychczas wielokrotnie prezentowano je m.in.: w Warszawie, Poznaniu, Zamościu, Rzeszowie, Hrubieszowie, Płocku, Lublinie, Ostrowcu Św., Chełmie, Sokołowie Podlaskim, Stalowej Woli, Siedlcach i Białej Podlaskiej.

Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do tego, że nasze fotograficzne spotkania nad Bugiem odbywają się. Szczególnie gorąco dziękuję instytucjom współfinansującym plenery oraz organizatorom naszych wystaw poplenerowych. W zorganizowanych dotychczas dwudziestu plenerach wzięło udział wielu znakomitych twórców. W imieniu organizatorów serdecznie dziękuję im za udział w naszych plenerowych wędrówkach, za to, że co roku chętnie przyjeżdżają i swoimi pracami dostarczają wielu wrażeń publiczności, ukazując piękno nadbużańskiego Podlasia.

Andrzej Ruciński