MOK

Aktualności

Powrót

Edyta Wójcik uhonorowana Wawrzynem Siedleckim

08 czerwca 2017 (Czwartek)
godz. 21:00
Sala Biała, ul. Pułaskiego 6

Rozdano Wawrzyny Siedleckie – nagrody Prezydenta Miasta Siedlce przyznawane za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach otrzymali ją: Edyta Wójcik – wokalistka, instruktor wokalny i pedagog, od lat związana z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Siedlcach, gdzie pracuje jako instruktor wokalny z dziećmi i młodzieżą oraz organistka Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa. Pozostałymi laureatami zostali animatorzy kultury: Anna Harke, Jarosław Skrobecki oraz Beata Gulati.

Była to już 10. jubileuszowa edycja rozdania nagród kulturalnych Miasta. Poza wręczeniem w pierwszej części Gali statuetek Wawrzynów, kwiatów i złożeniem gratulacji, w drugiej części uroczystości nagrody Rady Miasta odebrali Mecenasi Siedleckiej Kultury, wśród których znalazły się 3 firmy, które otrzymały miano Złotego Mecenasa.

Wawrzyn Siedlecki jest wyrazem szczególnego wyróżnienia wybitnych osiągnięć w dziedzinie kultury. Jej celem jest wyróżnienie osób i efektów ich pracy, znacznie przekraczających etatowe, zawodowe i statutowe obowiązki. Laureatami nagrody mogą być artyści, twórcy i animatorzy kultury posiadający regionalne, ogólnopolskie lub międzynarodowe osiągnięcia w zakresie kultury, działający dla niej społecznie lub zawodowo z nią związani. Nagradzane są osoby mające związek z Miastem, czy to poprzez miejsce zamieszkania, miejsce dokonań artystycznych, czy podejmowaną tematyką.

Nagroda Mecenasa Siedleckiej Kultury przyznawana jest od 2007 roku. Kryteriami są znaczenie sponsoringu, jego wartość i częstotliwość, wykazywana troska oraz różnorodność dofinansowywanych przedsięwzięć. Statuetki i tytuły wręczono osobom i przedsiębiorstwom wspierającym finansowo i rzeczowo siedleckich pomysłodawców i animatorów kultury.

Złotymi Mecenasami, na wniosek Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, została firma Sawo-met Spółka z o.o., która od wielu lat wspiera kulturalne projekty MOK poprzez niekonwencjonalne formy sponsoringu rzeczowego, które polegają na przekazywaniu Ośrodkowi materiałów, farb do renowacji miejskiego amfiteatru. Pozwala to na przygotowanie amfiteatru do realizacjo wydarzeń kulturalnych w sezonie letnim. Kolejna nagrodzą firmą była Arche S.A., która wspiera siedlecką kulturę poprzez angażowanie się w realizację licznych przedsięwzięć MOK. Od 2014 roku jest sponsorem Siedleckiego Jarmarku św. Stanisława, zaś od 2013 roku Siedleckich Zaduszek Jazzowych. Na wniosek Siedleckiego Stowarzyszenia Społeczno–Kulturalnego BRAMA trzecim laureatem Złotego Mecenasa Kultury była firma Frezdrom Grzegorz Kazimierczak.

Mecenasem Siedleckiej Kultury 2017 zostały ponadto firmy: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., dla której o tytuł wnioskowały: Miejska Biblioteka Publiczna, CKiS oraz MOK, Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o. (wnioskodawca: CKiS), BMK Broker Ubezpieczeniowy Spółka z o.o. (wnioskodawca: Siedleckie Stowarzyszenie Społeczno–Kulturalne BRAMA).

Galę wręczenia Wawrzynów Siedleckich oraz tytułów Mecenasów Siedleckiej Kultury zakończył specjalny, okolicznościowy koncert w wykonaniu zespołu Czerwony Tulipan - wykonawcy poezji śpiewanej.