MOK

Konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży im. K. Makuszynskiego

Konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży im. K. Makuszynskiego

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w 40. Konkursie Recytatorskim dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego

REGULAMIN
1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych
2. Uczestnicy występują w trzech kategoriach:
klasy I-III
klasy IV-VI
klasy VII-VIII
2. Na konkurs należy przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora. Utwory powinny odpowiadać wiekowi wykonawcy. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 5 minut i musi trwać min. 90 sekund.
3. Komisja Konkursowa przy ocenie recytatorów weźmie pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.
4. Użycie pozasłownych środków wyrazu jest dopuszczalne, o ile służy wzbogaceniu wypowiedzi artystycznej. Celowość ich użycia ocenia Komisja Konkursowa.
5. Nagrody w poszczególnych etapach zależne są od możliwości organizatora. Wszyscy uczestnicy Eliminacji Miejskich i Finału otrzymują pamiątkowe dyplomy.
6. Konkurs przebiega w 3 etapach:
I. ELIMINACJE SZKOLNE do 12 kwietnia 2024 r., szkoła typuje trzech uczniów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach miejskich;
II. ELIMINACJE GMINNE / POWIATOWE do 19 kwietnia 2024 r.;  - w ośrodkach kultury lub bibliotekach, jury wytypuje po trzech recytatorów w każdej grupie wiekowej do udziału w finale;
II. ELIMINACJE MIEJSKIE – 18 kwietnia 2024 r. (czwartek), godz. 9:00, Sala Biała MOK, ul. Pułaskiego 6, Komisja Konkursowa wytypuje po 3 laureatów w każdej kategorii wiekowej do udziału w finale; elektroniczną kartę zgłoszenia należy przesłać do 14 kwietnia 2024
III. FINAŁ – 30 kwietnia 2024 r.
(wtorek), godz. 10:00, Sala Biała MOK, ul. Pułaskiego 6, elektroniczną kartę zgłoszenia należy przesłać do 24 kwietnia 2024.
7. Elektroniczna karta zgłoszenia dostępna jest TUTAJ (KLIK).
8. Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć Organizatorowi prawa do nieodpłatnego przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku (załączniki nr 1, 2 i 3)
9. Podmiot będący organizatorem eliminacji gminnych i powiatowych akceptuje zapisy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik nr 4.
10. Informacje ogólne:
• organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzenia do obrotu, w tym na stronie MOK, Facebooku i YouTube zdjęć i filmu z konkursu jako relacje z wydarzenia.
• zasady przeprowadzania konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin, który jest dostępny w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej: mok.siedlce.pl.
• organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Informacje o zmianach będą dostępne w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej mok.siedlce.pl
11. Koordynator konkursu:
Emilia Wyżywniak / emilia.wyzywniak@mok.siedlce.pl / tel. 25 794 31 01

fot. Makuszyński_Nieznany fotograf - skan z Kornel Makuszyński, Wiersze zebrane, F. Hoesick, Warszawa, Polska, 1931