MOK

Konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży im. K. Makuszynskiego

Konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży im. K. Makuszynskiego

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w XXXIX Konkursie Recytatorskim dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego 2023

REGULAMIN
• Uczestnicy występują w trzech grupach wiekowych:
* uczniowie klas I-III szkół podstawowych
* uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych
* uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych

• Na konkurs należy przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora. Utwory powinny odpowiadać wiekowi wykonawcy. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 5 minut.

• Komisje Konkursowe przy ocenie recytatorów wezmą pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

• Użycie pozasłownych środków wyrazu jest dopuszczalne, o ile służy wzbogaceniu wypowiedzi artystycznej. Celowość ich użycia ocenia Komisja Konkursowa.

• Nagrody w poszczególnych etapach konkursu fundują ich Organizatorzy.

Konkurs przebiega w 4 etapach:
* ELIMINACJE SZKOLNE do 9 maja 2023 r. na terenie szkoły. Szkoła typuje trzech uczniów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach gminnych lub miejskich. Po eliminacjach szkolnych należy skontaktować się z gminnym lub miejskim ośrodkiem kultury bądź biblioteką, które wyznaczą terminy następnego etapu.
* ELIMINACJE MIEJSKIE (19 maja 2023 r., godz. 9:00, Sala Biała MOK) ELIMINACJE GMINNE (do 16 maja), w gminnych i miejskich ośrodkach kultury lub w bibliotekach. Placówki te typują po trzech recytatorów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach powiatowych – a w przypadku eliminacji miejskich – do Finału.
* ELIMINACJE POWIATOWE do 1 czerwca 2023 r. w miejskich ośrodkach kultury lub bibliotekach. Jury wytypuje po trzech recytatorów w każdej grupie wiekowej do udziału w finale.
* FINAŁ 6 czerwca 2023 r. (wtorek), godz. 9:00, Sala Biała MOK (ul. Pułaskiego 6).

•  Na zgłoszenia do siedleckich eliminacji czekamy do 12 maja 2023 r..

• W celu zgłoszenia do finału laureatów eliminacji miejskich i powiatowych należy wypełnić elektroniczną kartę zgłoszenia

• Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć Organizatorowi prawa do nieodpłatnego przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku (załączniki 1,2,3).

• Organizatorzy szczebli lokalnych (szkolnych, gminnych, powiatowych, miejskich) są współadministratorami danych osobowych organizowanego konkursu. Zgody odebrane od uczestników oraz ich opiekunów są przechowywane u organizatorów poszczególnych etapów – z wyjątkiem osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu, których zgody są przekazywane organizatorowi szczebla wyższego, a zgody osób zakwalifikowanych do Finału będą przekazane do Miesjkiego Ośrodka Kultury w Siedlcach.

• Podmiot będący organizatorem szczebla lokalnego akceptuje zapisy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowiącej załącznik nr 4.

• Szczegółowych Informacji udzielają: biblioteki, ośrodki kultury, Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach (tel. 25-794-31-01, Emilia Wyżywniak, e-mail: emilia.wyzywniak@mok.siedlce.pl).