MOK

Siedlecka Grupa Literacka Witraż

Siedlecka Grupa Literacka Witraż

Siedlecka Grupa Literacka "Witraż" Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach powstała w 1995 roku i wyrasta z najlepszych tradycji kulturalnych, w tym zwłaszcza literackich, miasta Siedlce.

Siedlecka Grupa Literacka "Witraż" pomyślana została jako środowisko otwarte na wszystkich tych, którzy podejmując próby twórcze powinni mieć możliwość skonfrontowania swoich umiejętności, weryfikacji dorobku, uzyskania warsztatowej pomocy, a w wypadku dobrych rokowań, także szansę wypromowania.

Od 1995 roku spotkania odbywały się w Miejskim Ośrodku Kultury. Organizowane były też szkolenia literackie z udziałem zaproszonych krytyków. W latach 2004-2014 SGL Witraż prowadziła działalność twórczą w Centrum Kultury i Sztuki im. Andrzeja Meżeryckiego - Scena Teatralna Miasta Siedlce.

Podstawowym zadaniem, które obecnie realizuje SGL "Witraż" jest oferowanie młodym pokoleniom mieszkańców Siedlec oraz regionu różnych form kształtowania warsztatu, prezentacji literackich, kreowania wydawnictw oraz rozwijania uzdolnień twórczych.

Szkolne Warsztaty Literackie realizowane bezpośrednio w szkołach, wieczory poezji, inscenizacje, wieczornice plenerowe, wydawanie tomików poetyckich, almanachów, antologii, to atrakcyjna oferta edukacyjna, którą członkowie Witraża proponują środowiskom szkolnym oraz twórcom indywidualnym. Witraż współtworzył w 16 placówkach oświatowych Szkolne Środowiska Literackie. Dla Animatorów Szkolnych Środowisk Literackich przeprowadził trzy Seminaria w Domu Pracy Twórczej Reymontówka w Chlewiskach.

W dorobku "Witraża" wymienić należy ponad 100 wydawnictw, kilkaset wieczorów i prezentacji poetyckich, inscenizacji, wieczornic i spotkań warsztatowych w szkołach i domach kultury.

Spotkania Siedleckiej Grupy Literackiej "Witraż" są nieodpłatne i otwarte dla wszystkich chętnych. Zajęcia prowadzą: Barbara Maksymiuk i Krzysztof Tomaszewski w poniedziałki i czwartki, od godz. 15.00 w Spółdzielczym Klubie Kultury „Mansarda”

Profil Witraża na Facebooku