MOK

Slam Poetycki

Slam Poetycki

REGULAMIN VI SIEDLECKIEGO SLAMU POETYCKIEGO
6 czerwca 2024 r. (czwartek), godz. 16:00
Park Miejski Aleksandria


Organizatorami VI Siedleckiego Slamu Poetyckiego są: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach i Siedlecka Grupa Literacka „Witraż”

· Zgłoszenia udziału w Slamie Organizatorzy od godz. 15:30 w dniu imprezy
· Czas prezentacji: 3 minuty
· Prezentowane wiersze muszą być autorskie, niepublikowane i nienagradzane w innych konkursach literackich
· Oceny dokona (jawnie) Jury wybrane przez Organizatora
· Każdy juror przyznaje od jednego do pięciu punktów, odrębnie dla każdego uczestnika
· Po zaprezentowaniu się wszystkich uczestników, punkty przyznane przez Jury zostaną zsumowane celem ustalenia laureatów I, II i III miejsca, którzy otrzymają nagrody pieniężne
· W przypadku równej liczby punktów Jury ogłosi dogrywkę – trzyminutowe prezentacje, aż do skutecznego wyłonienia laureatów
· Jury zdyskwalifikuje uczestnika, który będzie prezentował wiersze używając telefonu komórkowego, dopuszczane jest czytanie wiersza z wydruku papierowego
· Kolejność prezentacji losowana „z kapelusza”