MOK

Pracownia fotograficzna

Pracownia fotograficzna

Pracownia Fotograficzna działa od początku istnienia Miejskiego Ośrodka Kultury. Uczestnicy zajęć poznają zasady fotografowania i samodzielnej obróbki zdjęć. Biorą udział w plenerach, spotkaniach autorskich i wyjazdach edukacyjnych do galerii i muzeów oraz poznają historię, teorię i estetykę fotografii. Wykonane przez nich prace prezentowane są na wystawach organizowanych w MOK.

Od września 2011 r. Pracownia mieści się w Akademii Sztuk „Piękna 7”. Atelier wyposażone jest w nowoczesne lampy studyjne, system zawieszania teł i inne urządzenia, dzięki którym młodzież uczestnicząca w zajęciach może rozwijać swoje umiejętności fotografowania. Dzięki nowym komputerom z profesjonalnym oprogramowaniem możliwe jest doskonalenie zdjęć wykonywanych w technice cyfrowej. Pracownia wyposażona jest również w nowy sprzęt umożliwiający przeprowadzenie procesu klasycznej obróbki chemicznej w ciemni, od wywołania negatywu do samodzielnego wykonania zdjęć za pomocą powiększalnika.


Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach systematycznie, od wielu lat, zajmuje się upowszechnianiem fotografii poprzez: zajęcia prowadzone z młodzieżą w pracowni fotograficznej, organizację plenerów, wystaw i konkursów. Ponadto organizowane są wyjazdy edukacyjne do galerii warszawskich. Przy Ośrodku działa Grupa Twórcza FOTOGRAM zrzeszająca osoby dorosłe czynnie zajmujące się fotografią, będąca siedleckim fotoklubem.