MOK

Album Mozaika Wschodu

Album Mozaika Wschodu

W drugim półroczu 2022 roku zostałem stypendystą Prezydenta Miasta Siedlce ze względu na swoją działalność w dziedzinie fotografii przyrodniczej. Dzięki temu udało się stworzyć album w wersji online, który prezentuje efekty mojej pracy z ostatnich 12 lat.

Począwszy od roku 2010 dokumentuję ludzi i przyrodę krajobrazu rolniczego pogranicza Mazowsza i Podlasia. Przejeździłem te okolice wzdłuż i wszerz, zajrzałem za drewniane krzyże, bujne miedze, drewniane płoty i gęste lasy, by pokazać pejzaż, w którym przyroda w sposób harmonijny zespala się z kulturą. Z racji mojego zawodu i pasji na pierwszy plan tego albumu wybijają się ptaki – czajki, rycyki, pliszki żółte, potrzeszcze, błotniaki łąkowe, pokląskwy i jeszcze kilka innych. Ptaki i ten skrawek Polski stały się dla mnie pretekstem do ukazania, jak dużą rolę ma zróżnicowany krajobraz rolniczy dla trwania gatunkowego bogactwa naszego kraju. Jednak takiego ogromu rozmaitości nie sposób przedstawić w jednym albumie.

To skromne dzieło jest jedynie próbą mojego osobistego spojrzenia na to bogactwo. W pogoni za tematem i kadrem spędziłem w terenie niezliczoną ilość godzin. Podczas pracy niejednokrotnie musiałem korzystać z różnych ukryć, by pozostać dla zwierząt niewidocznym. Wstawałem przed wschodem słońca. Pokonywałem śnieżne zaspy, wiosenne rozlewiska i letnie piachy. Skradałem się lub godzinami czatowałem w jednym miejscu. Mam nadzieję, że efekt moich starań choć trochę ukazuje piękno i bogactwo krajobrazu pól, łąk, pastwisk i wsi naszego regionu. Liczę też na to, że w przyszłości uda mi się stworzyć drukowaną wersję tego albumu.

Maciej Cmoch