MOK

Alternatywny Teatr Tańca LUZ

Alternatywny Teatr Tańca LUZ

Alternatywny Teatr Tańca LUZ

ALTERNATYWNY TEATR TAŃCA LUZ powstał w 1999 roku. Był odpowiedzią choreograf Joanny Woszczyńskiej i tancerzy LUZ na pragnienie jeszcze pełniejszego wyrażania towarzyszących im emocji, pozwalając odbiorcy pełniej wejść w głębię przekazywanych treści. Łączy największe talenty taneczne FTN LUZ z kunsztem artystycznym choreograf. Teatr zadebiutował w 2000 roku spektaklem pt. Katharsis w choreografii Joanny Woszczyńskiej. Później powstały:
Baju baju Mikołaju (2003),
Szukając Twego oblicza (2004) – spektakl wystawiony w Kościele Św. Józefa podczas Dni Młodzieży,
Portrety (2005),
Jesteśmy wolni (2006),
* Dziwny jest ten świat (2007),
Bajkowy musical (2007),
Nasza klasa w PRL-u (2008) - wystawiony m.in. w Instytucie Polskim w Paryżu,
Szkło (2013) - spektakl wystawiony m.in. w Hamamatsu w Japonii,
The nature of dance (2013),
Wyobraźnia kontra komp (2014),
Dzieci Powstania '44 (2014),
Symetria (2015),
Nasza Klasa w PRL-u II (2017),
Polskie DNA - wolność tańcem malowana (2018),
Gdzie jesteś... Ewo? (2019),
* Szkło (2020).

Więcej o spektaklach ATT LUZ (KLIK)

Dorobek artystyczny LUZ zaowocował współpracą przy realizacji programów telewizyjnych dla dzieci i młodzieży. Wychowankowie zespołu odnoszą ponadto sukcesy indywidualne: od lat są stypendystami Prezydenta Miasta Siedlce, finalistami You Can Dance i studentami renomowanych uczelni artystycznych.

LUZ jest członkiem Polskiej Federacji Tańca (PFT) oraz międzynarodowej organizacji tanecznej International Dance Organization (IDO).

Założycielem, choreografem i kierownikiem LUZ jest Joanna Woszczyńska - pedagog, kierownik, choreograf, absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach, gdzie uzyskała tytuł magistra na kierunku pedagogika ze specjalnością kulturalno-oświatową (fakultet tańca).

Taniec fascynował ją od najmłodszych lat, ale dopiero będąc studentką zaczęła realizować się w swojej życiowej pasji. Dostrzegając w młodzieży niewykorzystany potencjał, z osób uczęszczających na zajęcia sekcji tańca w Klubie Osiedlowym Rafa utworzyła w 1991 roku Formację Tańca Nowoczesnego LUZ, która w bardzo krótkim czasie przerodziła się w profesjonalny zespół odnoszący światowe sukcesy. Od 1995 roku pracuje w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach.

Współpracowała z Polskim Związkiem Głuchoniemych prowadząc zajęcia z zakresu tańca współczesnego i towarzyskiego.
– Ta praca dawała mi wiele radości. Ważne było, że mogłam przez taniec wyzwolić w wielu osobach ich ukryte talenty i spełnić marzenia.

Wokół siebie od początku skupia utalentowanych młodych ludzi. Bardzo dużą uwagę zwraca na aspekty wychowawcze, ukształtowanie artystyczne oraz szacunek do twórczej pracy. Współpracuje z twórcami z różnych dziedzin kultury i sztuki, poszerzając zakres swojej działalności.

Joanna Woszczyńska to choreograf wielokrotnych mistrzów Polski, Europy i świata w tańcu show, hip hop, jazz oraz modern. Jest sędzią krajowym Polskiej Federacji Tańca (PFT). To również laureatka wielu nagród i odznaczeń m.in.:
* Odznaki Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zasłużony Działacz Kultury,
* dyplomu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi w upowszechnianiu kultury,
* Honorowej Nagrody Prezydenta Miasta Siedlce "Aleksandria" - za zasługi w upowszechnianiu kultury,
* nagrody Prezydenta Miasta Siedlce "Wawrzyn Siedlecki" - za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury,
* nagrody im. Ludomira Benedyktowicza,
* nagrody Złotego Jacka za wybitne osiągnięcia z zakresu kultury,
* nagroda specjalnej dla choreografa za osiągnięcia na Mistrzostwach Europy i Pucharze Świata IDO Jazz, Modern, Balet/Pointe – Mikołajki 2012,
* nagrody i wyróżnienia za najlepsze choreografie w XX Mazowieckim Przeglądzie Zespołów Tanecznych,
* dyplomu uznania za choreografię na mistrzostwach Polskich Współczesnych Form Tańca "Mistrz naprawdę Polski",
* tytuł Kobiety Sukcesu Internautów w plebiscycie Kobiety Sukcesu Mazowsza 2014,
* odznaki Srebrny Krzyż Zasługi za działalność na rzecz polskiej kultury z rąk Zofii Romaszewskiej – Damy Orderu Orła Białego oraz doradcy społecznego prezydenta RP Andrzeja Dudy,
* Srebrnego Medalu Zasługi za Długoletnią Służbę,
* statuetkami „Osobowość Roku w Siedlcach” w plebiscycie „Polska Times” w kategoriach: „Kultura” i „Działalność Społeczna i Charytatywna” za akcję „Serce na dłoni”.

Joanna Woszczyńska wielokrotnie promowała na świecie z zespołem LUZ kulturę polską poprzez taniec, m.in. czterokrotnie w Japonii, na Dniach Kultury Polskiej na Ukrainie, we Francji, USA, a także poprzez udział zespołu FTN LUZ i teatru tańca ATT LUZ w Mistrzostwach Europy i Świata m.in. w Niemczech, Kanadzie, Rosji, Węgrzech, Gibraltarze, Norwegi, Czechach, Serbii, Włoszech. Była choreografem Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Polskiej "Malwy", współtwórcą choreografii do widowiska Kolory nadziei, z gwiazdami polskiej estrady i wg. scenariusza Barbary Szafraniec, którego premierę można było zobaczyć 4 października 2012 r. w Sali Kongresowej w Warszawie.

Teatr tańca, to najbardziej odpowiadająca jej forma, która daje nieograniczone możliwości w czasie, przestrzeni oraz wieloznaczną interpretację tańca. Jest autorką libretta, reżyserem i choreografem wielu autorskich spektakli tanecznych i musicalowych m.in.
* Katharsis (2000),
* Baju baju Mikołaju (2003),
* Szukając Twego oblicza (2004) – spektakl wystawiony w Kościele Św. Józefa podczas Dni Młodzieży,
* Portrety (2005),
* Jesteśmy wolni (2006),
* Dziwny jest ten świat (2007),
* Bajkowy musical (2007),
* Nasza  klasa w PRLu (2008) - wystawiony m.in. w Instytucie Polskim w Paryżu,
* Szkło (2013) - spektakl wystawiony m.in. w Hamamatsu w Japonii,
* The nature of dance (2013),
* Wyobraźnia kontra komp (2014),
* Dzieci Powstania '44 (2014),
Nasza Klasa w PRL-u II (2017),
Polskie DNA - wolność tańcem malowana (2018),
Gdzie jesteś... Ewo? (2019),
* Szkło (2020).

W swoich spektaklach często porusza ważne problemy społeczne. Jej twórczość zmusza do refleksji, wzrusza, bawi.

Sukcesem większym niż trofea są wychowankowie - ludzie, których zaraziła swoją pasją, dla których taniec stał się również życiową drogą. Wielu z nich kontynuuje i rozwija się tańcząc na polskich i zagranicznych scenach, kończąc z powodzeniem szkoły baletowe i prestiżowe uczelnie taneczne w Polsce (m.in. Tomasz Gruszecki – koryfej baletu Opery NOVA w Białymstoku) i zagranicą (Bartek Woszczyński - Rambert School of Balet and Conemporary Dance w Londynie). Dla wielu z nich taniec staje się prawdziwą życiową pasją. Jej wychowankami są m.in. Anna Łukasiak, Radosław Izdebski, Ewelina Stasiuk, Katarzyna Popławska, Urszula Woszczyńska, Igor Leonik, Marta Kalita, Paweł Pasztor, Marta Hapunowicz. Spełniają swoje marzenia, z powodzeniem biorą udział w programach telewizyjnych i prestiżowych konkursach, np. Piotr Gozdek (Szansa na Sukces oraz półfinalista Must be the music), Bartek Woszczyński (V edycja You Can Dance, laureat pierwszej nagrody Międzynarodowego Konkursu Solo Dance Contest 2013), Igor Leonik (VII edycja You Can Dance), Żaneta Płudowska (I wicemiss Polonia, reprezentantka Polski w konkursie Miss International 2014).

LUZ.SIEDLCE.PL
FACEBOOK.COM/LUZ.SIEDLCE