MOK

Spontaniczny Turniej Sztuki Recytatorskiej "Ścieżki Słów"

Spontaniczny Turniej Sztuki Recytatorskiej

Ścieżki Słów
21. Spontaniczny Turniej Sztuki Recytatorskiej
22 marca 2024 r. (piątek), godz. 17:00
Sala Biała MOK, ul. Pułaskiego 6

REGULAMIN

1. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół średnich, studentów i dorosłych, otwarty dla publiczności.
2. Turniej ma charakter spontaniczny, gdyż zgłoszenia przyjmowane są w dniu turnieju.
3. W turnieju każdy wykonawca prezentuje jeden tekst lub montaż tekstów – wiersz lub prozę – dowolnej treści i dowolnego autora polskiego lub zagranicznego. Wartość literacka będzie miała wpływ na ocenę jurorów.
4. Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut, musi trwać minimum 2 minuty.
5. Dopuszcza się użycie pozasłownych środków wyrazu artystycznego, o ile służą one wzbogaceniu interpretacji utworu i nie utrudniają jego odbioru.
6. Kryteria oceny:
• Organizator powoła trzyosobowe jury, które przyzna najlepszym wykonawcom tytuł MISTRZA ŻYWEGO SŁOWA (NAGRODA GŁÓWNA) oraz dwa tytuły WICEMISTRZA ŻYWEGO SŁOWA.
• Jury oceniać będzie dobór repertuaru, walory głosowe, własną interpretację utworów (wiersz, proza) indywidualność artystyczną, dykcję, emisję głosu, oddanie klimatu wykonywanych utworów.
7. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest wypełnienie zgłoszenia w dniu turnieju tj. 22 marca 2024 r. (piątek) w siedzibie organizatora (Sala Biała MOK ul. Pułaskiego 6).
8. Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć Organizatorowi prawa do nieodpłatnego przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku.
9. Informacje ogólne:
• organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzenia do obrotu, w tym na stronie MOK, Facebooku i YouTube zdjęć i filmu z konkursu jako relacje z wydarzenia.
• zasady przeprowadzania konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin, który jest dostępny w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej: mok.siedlce.pl.
• organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Informacje o zmianach będą dostępne w siedzibie organizatora oraz na stronie internetowej mok.siedlce.pl
10. Koordynator konkursu:
Emilia Wyżywniak / emilia.wyzywniak@mok.siedlce.pl / tel. 25 794 31 01