MOK

Pracownia Plastyki i Kreacji

Pracownia Plastyki i Kreacji

Pracownia Plastyki i Kreacji

Pracownia Plastyki i Kreacji powstała, aby stworzyć sprzyjające warunki do rozwoju dla dzieci szczególnie utalentowanych. Mogą tutaj posmakować różnych technik z dziedziny sztuk plastycznych, takich jak malarstwo, rysunek, rzeźba, mozaika itp., ponadto doskonalą swój warsztat oraz poszerzają wiedzę o pojęcia takie jak perspektywa, kompozycja, temperatura barw itp., które później wykorzystują w swoich dziełach.

Zajęcia prowadzone są w grupach, ale zwracamy uwagę na indywidualne zainteresowania, predyspozycje i potrzeby dziecka.

Przyjazna atmosfera podczas pracy twórczej sprzyja rozwinięciu wyobraźni, zdolności manualnych oraz otwarciu się na nowe techniki i rozwiązania. Uczymy wrażliwości plastycznych, kompozycji, wyczucia koloru oraz pracy z różnymi materiałami i narzędziami.

Zajęcia odbywają się w roku szkolnym, a każdy pracowity rok wieńczymy doroczną wystawą najlepszych dzieł Małych Artystów.

Opiekunem artystycznym Pracowni Plastyki i Kreacji jest Beata Radzikowska.