MOK

Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej "Kamień Wiary"

Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej

Kamień Wiary
31. Ogólnopolski Turniej Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej
29 lutego 2024 r. (czwartek), godz. 10:00
Sala widowiskowa „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63


1. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół średnich i dorosłych, otwarty dla publiczności.
2. Jedną szkołę może reprezentować najwyżej trzech uczniów w każdej kategorii.
3. Prezentowane mogą być teksty pisane prozą i poetyckie, polskie lub obce w polskim tłumaczeniu, których tematyka porusza problemy religii we wszystkich jej przejawach i formach. W konwencji naszego konkursu mieszczą się także utwory filozoficzne, poszukujące sensu egzystencjalnych dylematów istnienia oraz poezja poszukująca odpowiedzi na najbardziej istotne pytania dotyczące bytu. Prezentowane mogą być utwory z dowolnego okresu – klasyczne, awangardowe, współczesne, tradycyjne.
4. Turniej będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach:
SZTUKA RECYTATORSKA
• repertuar obejmuje dwa utwory recytowane (pisane wierszem lub prozą), których łączny czas wykonania nie może przekroczyć dziesięciu minut (temat dowolny) i trwać co najmniej 2 minuty;
• recytatorska prezentacja utworów może być wzbogacona o środki teatralne: gest, ruch, światło, muzykę, elementy scenograficzne – jeżeli służą one twórczej interpretacji tekstu;
• w przypadku dużej liczby zgłoszeń organizator może poprosić o recytację tylko jednego utworu;
POEZJA ŚPIEWANA
W odniesieniu do formy muzycznej obowiązują następujące zasady:
• prezentowany utwór powinien być wykonany z podkładem muzycznym bądź przy akompaniamencie instrumentu/instrumentów własnych;
• podkład muzyczny w formacie mp3 należy załączyć w elektronicznej karcie zgłoszenia. Nazwa pliku musi zawierać nazwisko i imię wykonawcy oraz tytuł utworu;
do akompaniamentu może być stosowany jeden instrument lub mały zespół muzyczny (do pięciu osób);
• organizator zapewnia fortepian oraz obsługę akustyka i nagłośnienie;
• repertuar obejmuje dwa utwory śpiewane;
5. Kryteria oceny:
• organizator powoła trzyosobowe jury, które przyzna najlepszym wykonawcom nagrody pieniężne i wyróżnienia:
– Grand Prix:
 1000 zł

– w kategorii „Sztuka Recytatorska”: I miejsce - 500 zł; II miejsce - 400 zł; III miejsce - 300 zł
– w kategorii „Poezja Śpiewana”: I miejsce - 800 zł; II miejsce - 600 zł; III miejsce - 400 zł
• jury oceniać będzie dobór repertuaru, walory głosowe, własną interpretację utworów (wiersz, proza, piosenka), muzykalność, indywidualność artystyczną, dykcję, emisję głosu, aranżację utworu, oddanie klimatu wykonywanych utworów; mile widziane są utwory z muzyką nowo skomponowaną lub w nowej aranżacji.
6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie do 25 lutego 2024 r. elektronicznej karty zgłoszenia.
7. Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć Organizatorowi prawa do nieodpłatnego przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku – załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do regulaminu.
8. Skany lub zdjęcia podpisanych załączników należy dołączyć do elektronicznej karty zgłoszenia.
9. Informacje ogólne:
• organizatorowi przysługuje prawo do wprowadzenia do obrotu, w tym na stronie MOK, Facebooku i YouTube zdjęć i filmu z konkursu jako relacje z wydarzenia,
• zasady przeprowadzania konkursu określa wyłącznie niniejszy regulamin, który jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej: mok.siedlce.pl,
• organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. Informacje
• o zmianach będą dostępne w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej mok.siedlce.pl,
• organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku małej liczby zgłoszeń.
10. Koordynator konkursu:
Emilia Wyżywniak / emilia.wyzywniak@mok.siedlce.pl / tel. 25 794 31 01