MOK

Siedlecka Kulinariada

Siedlecka Kulinariada

Organizator:
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach

Sponsorzy:
Sieć Sklepów TOPAZ i Siedlecki Browar Restauracyjny BROFAKTURA

Termin i miejsce:
10 maja 2024 r. (piątek), godz. 16:00
skrzyżowanie ulic Pułaskiego i Kilińskiego, stoisko Kulinariady

Cele Kulinariady:
1. Integracja środowiska kulinarnego
2. Zdobywanie nowych doświadczeń kulinarnych
3. Kultywowanie, propagowanie i pogłębienie wiedzy o sztuce kulinarnej

Kategorie:
1. Dania Główne
2. Desery

Zasady udziału:
1. W konkursie mogą wziąć udział osoby indywidualne;
2. Aby zgłosić się do konkursu należy wypełnić elektroniczną kartę zgłoszenia do 7 maja 2024 r. (wtorek);
3. Elektroniczna karta zgłoszenia dostępna TUTAJ - KLIK
4. W dniu konkursu prosimy o dostarczenie potraw do godz. 15:45;

5. Potrawy konkursowe powinny być gotowe i wyporcjowane dla trzech członków komisji;
6. Uczestnicy są zobowiązani do dekoracji potraw we własnym zakresie;
7. Organizator zapewnia zastawę niezbędną do serwowania potraw;
8. Organizator nie zapewnia sprzętu do podgrzania potraw.

Kryteria oceny:
1. Oceny potraw dokona trzyosobowa komisja, powołana przez Organizatora;
2. Ocenie będą podlegały następujące kryteria:
- smak,
- wygląd,
- sposób podania,
- pomysłowość dania;
3. Decyzje komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Nagrody:
1. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Sieć Sklepów TOPAZ;
2. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowe nagrody za udział ufundowane przez Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach;
3. Laureaci obu kategorii będą mieli możliwość spędzić jeden dzień w Siedleckim Browarze Restauracyjnym BROFAKTURA z szefem kuchni Adamem Kasztelanem;
4. Przepis zwycięzcy zostanie opublikowany w Tygodniku Siedleckim.

Informacje ogólne:
1. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników.
2. Wszystkie kwestie sporne lub nieujęte w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator.

Koordynator konkursu:
Nadzieja Niewolewska / nadzieja.niewolewska@mok.siedlce.pl / tel. 25 794 31 25