MOK

Dołącz do nas!

Zapraszamy do naszych zespołów artystycznych, grup twórczych i pracowni specjalistycznych.
Dołącz do nas! Odkryj swoje talenty!Dołącz do nas!

ALTERNATYWNY TEATR TAŃCA LUZ powstał w 1999 roku. Był odpowiedzią choreograf Joanny Woszczyńskiej i tancerzy LUZ na pragnienie jeszcze pełniejszego wyrażania towarzyszących im emocji, pozwalając odbiorcy pełniej wejść w głębię przekazywanych treści. Łączy największe talenty taneczne Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ z kunsztem artystycznym choreograf. Teatr zadebiutował w 2000 roku spektaklem pt. Katharsis w choreografii Joanny Woszczyńskiej. Później powstały: Baju baju Mikołaju, Szukając Twego oblicza, Portrety, Jesteśmy wolni, Dziwny jest ten świat, Bajkowy musical, Nasza klasa w PRL-u, Szkło, The nature of dance, Wyobraźnia kontra komp, Dzieci Powstania '44, Symetria, Nasza Klasa w PRL-u II, Polskie DNA - wolność tańcem malowana, Gdzie jesteś... Ewo?, Szkło II.

Zajęcia odbywają się w w Akademii Sztuk "Piękna 7", ul. Pułaskiego 7

Więcej o zespole // YouTube // Facebook // luz.siedlce.pl

Dołącz do nas!

FORMACJA TAŃCA NOWOCZESNEGO LUZ powstała w 1991 r., a od 1995 r. działa pod patronatem Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach. LUZ jest jednym z najbardziej utytułowanych i renomowanych zespołów tanecznych nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Tancerze LUZ-u, to wielokrotni mistrzowie świata i Europy oraz zdobywcy kilkuset tytułów mistrzów i wicemistrzów Polski. Jako ambasadorzy polskiej kultury od lat reprezentują nasz kraj i Siedlce na prestiżowych festiwalach i zawodach tanecznych, a także podczas ważnych uroczystości związanych z kulturą i Polską. Sukcesy Formacji Tańca Nowoczesnego LUZ są wynikiem twórczego działania oraz choreograficznego i organizacyjnego talentu założycielki, kierownika i choreografa Joanny Woszczyńskiej.


Zajęcia odbywają się w Akademii Sztuk "Piękna 7", ul. Pułaskiego 7

Więcej o zespole // YouTube // Facebook // luz.siedlce.pl

Dołącz do nas!

GRUPA PIOSENKI POETYCKIEJ prowadzona jest przez siedleckiego muzyka Macieja Turkowskiego. Członkowie zespołu są laureatami wielu festiwali: Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, Biłgorajskich Spotkań z Poezją Śpiewaną, Giełdy Piosenki w Siedlcach, „Wschodów” w Lublinie. Swój warsztat artystyczny doskonalą poprzez próby, warsztaty wokalne i uczestnictwo w przeglądach artystycznych reprezentując przy tym Siedlce na renomowanych ogólnopolskich festiwalach i konkursach. Koncertują na terenie kraju i naszego miasta. W ich wykonaniu można usłyszeć wyjątkowe teksty polskich poetów i muzyków, do których tworzą własne aranżacje muzyczne.

Więcej o Grupie // YouTube

Dołącz do nas!

GRUPA TWÓRCZA FOTOGRAM działa przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach od dwudziestu jeden lat. W tym czasie skupiała pasjonatów fotografii na różnym poziomie zaawansowania, chcących doskonalić swoje umiejętności. Działalność Grupy to przede wszystkim regularne spotkania w pierwsze niedziele miesiąca, podczas których dzielimy się doświadczeniami oraz słuchamy wykładów i prelekcji. Spotkania mają otwartą formułę i może wziąć w nich udział każdy zainteresowany. Ponadto organizowane są wystawy, plenery, pokazy prac. Podczas spotkań odbywają się również prezentacje prac członków Grupy oraz omawiane sprawy związane z jej działalnością. Bardzo często organizowane są spotkania z twórcami z innych ośrodków. Koordynatorem Grupy jest Piotr Tołwiński.


Spotkania Grupy odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca o 11:00 w Galerii Fotografii Fokus, ul. Pułaskiego 7.

Więcej o Grupie // YouTube // Facebook

Dołącz do nas!

KWARTET SMYCZKOWY ALEKSANDRIA powstał w 2008 roku. To jedyny taki kwartet w naszym mieście, który wypracował sobie własny wizerunek. Kwartet smyczkowy przestał być kojarzony z zespołem, który z akademicką powagą wykonuje tylko utwory muzyki klasycznej, choć muzycy przywiązują do klasycznego repertuaru wielką wagę i nigdy z niego nie rezygnują. Jednak główny nacisk „Aleksandria” kładzie na to, by podejście do muzycznej materii było żywe i twórcze, a spektrum działań szersze, niż ma to miejsce w przypadku innych tego typu zespołów. Obecnie tworzy go czwórka wspaniałych muzyków: Szymon Telecki, Maciej ForyszewskiPiotr Grabowicz i Edyta Koć.

Więcej o zespole // YouTube

Dołącz do nas!

PRACOWNIA FOTOGRAFICZNA działa od początku istnienia Miejskiego Ośrodka Kultury. Uczestnicy zajęć poznają zasady fotografowania i samodzielnej obróbki zdjęć, poznają historię, teorię i estetykę fotografii. Wykonane przez nich prace prezentowane są na wystawach organizowanych w MOK. Od września 2011 r. Pracownia mieści się w Akademii Sztuk „Piękna 7”. Atelier wyposażone jest w nowoczesne lampy studyjne, system zawieszania teł i inne urządzenia, dzięki którym młodzież uczestnicząca w zajęciach może rozwijać swoje umiejętności fotografowania. Instruktorem grupy jest Piotr Tołwiński.


Kryteria przyjęć:
 wiek 13-19 lat
Zajęcia odbywają się we wtorki i środy o godz. 15:00 w Akademii Sztuk "Piękna 7", ul. Pułaskiego 7

Więcej o Pracowni

Dołącz do nas!

PRACOWNIA PLASTYKI I KREACJI powstała, aby stworzyć sprzyjające warunki do rozwoju dla dzieci szczególnie utalentowanych. Mogą tutaj posmakować różnych technik z dziedziny sztuk plastycznych, takich jak malarstwo, rysunek, rzeźba, mozaika itp. Zajęcia prowadzone są w grupach, ale zwracamy uwagę na indywidualne zainteresowania, predyspozycje i potrzeby dziecka. Przyjazna atmosfera podczas pracy twórczej sprzyja rozwinięciu wyobraźni, zdolności manualnych oraz otwarciu się na nowe techniki i rozwiązania. Uczymy wrażliwości plastycznych, kompozycji, wyczucia koloru oraz pracy z różnymi materiałami i narzędziami. Instruktorem grupy jest Beata Radzikowska.

Kryteria przyjęć: wiek 7-16 lat
Zajęcia odbywają się w w piątki w Akademii Sztuk "Piękna 7", ul. Pułaskiego 7

Więcej o Pracowni

Dołącz do nas!

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA "PIĘKNA 7" skupia uczniów stopnia gimnazjalnego oraz ponadgimnazjalnego. W założeniach swych zawiera poszerzanie kompetencji plastycznych. Zajęcia koncentrują się na studyjnych ćwiczeniach rysunkowych i malarskich z modelem, szkicach z natury oraz kompozycjach pobudzających wyobraźnię. Dopełnieniem cyklu zajęć w Pracowni jest coroczny letni Plener Studyjny dla wybranej grupy młodzieży. W całym procesie wychowywania przez sztukę ważne miejsce zajmują wybrane aspekty z historii sztuki, prezentowane przez prowadzącego w formie wykładów i prezentacji, wyjazdy edukacyjne do muzeów i galerii oraz udział w wystawach sztuki współczesnej. Instruktorem grupy jest prof. Tomasz Nowak.


Kryteria przyjęć:
wiek 12-19 lat
Zajęcia odbywają się w poniedziałki (grupy początkujące) i czwartki (grupy zaawansowane) o godz. 16:00 i 18:15 w Akademii Sztuk "Piękna 7", ul. Pułaskiego 7

Więcej o Pracowni

Dołącz do nas!

SIEDLECKA GRUPA LITERACKA "WITRAŻ" powstała w 1995 roku i wyrasta z najlepszych tradycji kulturalnych, w tym zwłaszcza literackich, miasta Siedlce. Grupa pomyślana została jako środowisko otwarte na wszystkich tych, którzy podejmując próby twórcze powinni mieć możliwość skonfrontowania swoich umiejętności, weryfikacji dorobku, uzyskania warsztatowej pomocy, a w wypadku dobrych rokowań, także szansę wypromowania. Podstawowym zadaniem, które obecnie realizuje SGL „Witraż” jest oferowanie młodym pokoleniom mieszkańców Siedlec oraz regionu różnych form kształtowania warsztatu, prezentacji literackich, kreowania wydawnictw oraz rozwijania uzdolnień twórczych. Instruktorami grupy są Krzysztof Tomaszewski i Barbara Maksymiuk.

Kryteria przyjęć: wiek od 13 lat
Zajęcia odbywają się w poniedziałki i czwartki o godz. 15.00 w SKK „Mansarda”, ul. Kiepury 2/22

Więcej o Grupie // YouTube // Facebook

Dołącz do nas!

SIEDLECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU powstał w październiku 2004 roku jako odpowiedź na rodzącą się potrzebę edukacji permanentnej osób, które zakokończyły już pracę zawodową, a pragną poszerzać swoję wiedzę oraz rozwijać zainteresowania. SUTW realizuje program edukacyjny przede wszystkim o profilu kulturalnym, mającym zaspokajać potrzebę aktywności społecznej, kulturalnej i artystycznej. Wykłady obejmują wiedzę z różnych dziedzin kultury: muzyki, teatru, tańca, malarstwa, literatury, a także architektury, historii, spraw społecznych, turystyki i profilaktyki zdrowia. Koordynatorem SUTW jest Joanna Janus.


Wykłady dla słuchaczy SUTW odbywają się co dwa tygodnie, w środy, o godz. 11:00 (grupa I) i 14:00 (grupa II) w sali widowiskowej "Podlasie", ul. Sienkiewicza 63

YouTube // Facebook // sutw.siedlce.pl

Dołącz do nas!

STUDIO PIOSENKI SINGERS powstało w 1996 roku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach. Zajęcia wokalne z dziećmi i młodzieżą prowadzi pedagog i instruktor śpiewu Edyta Wójcik. Nauka odbywa się w dwóch grupach wiekowych: I grupa – dzieci od 5 do 9 lat, II grupa – dzieci w wieku od 10 do 14 lat. Celem zajęć jest kształtowanie prawidłowej emisji głosu, poszerzenie skali, nauka śpiewu w głosach i współpraca w zespole. Zajęcia dają możliwość pracy z mikrofonem, obycia na scenie, czy pracy w studiu nagraniowym. Dobór repertuaru dostosowany jest do stopnia zaawansowania, predyspozycji i osobowości wokalistów.

Kryteria przyjęć: wiek 5-14 lat, poczucie rytmu, słuch muzyczny, dykcja i intonacja (czystość śpiewu)
Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki i środy o godz. 15:00 w Akademii Sztuk "Piękna 7", ul. Pułaskiego 7

Więcej o zespole // YouTube

Dołącz do nas!

ZESPÓŁ NIEKOMPLETNI to projekt, w który zaangażowani są młodzi wokaliści i instrumentaliści, a którego założycielem i kierownikiem artystycznym jest Maciej Turkowski – muzyk, kompozytor, instruktor, pedagog, laureat wielu nagród, m.in. Nagrody Złotego Jacka 2020. W skład zespołu wchodzi grono muzyków i wokalistów, którzy wraz z zaproszonymi gośćmi realizują autorskie projekty artystyczne. Zajmują się piosenką literacką, poezją śpiewaną i szeroko rozumianą muzyką z kręgu „Krainy łagodności”.

Więcej o zespole // YouTube

Dołącz do nas!

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ZIEMI SIEDLECKIEJ "CHODOWIACY" IM. ALICJI SIWKIEWICZ został założony w 1972 r. w podsiedleckiej wsi Chodów. W gronie założycielskim znaleźli się Alicja Siwkiewicz, Irena Karczewska, Zbigniew Myrcha oraz pierwsza choreograf Irmina Maksymiuk. W 1998 – po śmierci jego założycielki zespołowi nadano imię Alicji Siwkiewicz. Kierownictwo zespołu objęła Bożena Wojciuk. "Chodowiacy" są laureatami wielu konkursów regionalnych i ogólnopolskich. Występowali podczas kilku edycji największej w Europie imprezy folklorystycznej jaką jest Tydzień Kultury Beskidzkiej.

Kryteria przyjęć: wiek powyżej 12 lat
Zajęcia odbywają się w poniedziałki o godz. 17:00 w sali widowiskowej "Podlasie", ul. Sienkiewicza 63 i w środy o godz. 17:00 w Akademii Sztuk "Piękna 7"

Więcej o zespole // YouTube // Facebook

Dołącz do nas!

ZESPÓŁ TANECZNY MP DANCE powstał w październiku 2007 roku z przekształcenia dawnego „Małego Podlasia”. Obecnie instruktorem zespołu jest Sylwia Maruszewska. Podczas prób poznają różnorodne formy tańca nowoczesnego i stylizowanego oraz uczą się podstaw baletu. W chwili obecnej działalność zespołu koncentruje się na popularyzacji tańca w formie rekreacyjnej, zapewniającej atrakcyjne spędzanie czasu wolnego, nie powodujące nadmiernych przeciążeń zarówno fizycznych jak i psychicznych. Tancerze MP Dance uczą się, że taniec jest świetnym sposobem na kształtowanie własnego ciała, poprawę sylwetki i poczucia estetyki ruchu, rozwój pamięci ruchowej oraz wyrażanie emocji.


Kryteria przyjęć:
5-13 lat
Zajęcia odbywają się we wtorki i czwartki o godz. 17:00 i 18:00 w sali baletowej w budynku "Podlasie"

Więcej o zespole

Dołącz do nas!

ZESPÓŁ WOKALNY SWEET ANGELS powstał w 2007 r. z najstarszej grupy Studia Piosenki Singers. Tworzą go uczniowie siedleckich szkół, którzy śpiewając solowo i w zespole, realizują różne projekty wokalne. W repertuarze zespołu znajdują się utwory z kręgu piosenki poetyckiej i aktorskiej, pieśni patriotyczne, religijne, świąteczne, a także współczesne przeboje polskie i zagraniczne. Aktualny skład zespołu to: Maja Ponikowska, Izabela Klocek, Iga Daniluk, Oliwia Komorowska i Wiktoria Krupa. Instuktorem zespołu jest Edyta Wójcik.

Kryteria przyjęć: wiek 15-18 lat
Zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki i środy w Akademii Sztuk "Piękna 7", ul. Pułaskiego 7

Więcej o zespole // YouTube // Facebook