MOK

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski

TOWARZYSTWO KULTURY TEATRALNEJ
i
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W SIEDLCACH

ogłaszają
68. OGÓLNOPOLSKI KONKURS RECYTATORSKI


1. Konkurs jest imprezą otwartą – dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych.
2. Konkurs prowadzony będzie w formie czterech odrębnych turniejów:
A. TURNIEJ RECYTATORSKI
- repertuar obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach - 2 utwory poetyckie oraz prozę;
- uczestnik wykonuje prozę i jeden utwór poetycki;
- łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut.
B. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ
- repertuar obejmuje 3 utwory śpiewane i 1 recytowany,
- uczestnik wykonuje 2 utwory śpiewane i 1 utwór recytowany;
- łączny czas występu nie może przekroczyć 12 minut.
- przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę;
- do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób), bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).
C. TURNIEJ „WYWIEDZIONE ZE SŁOWA”
- repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów),
- dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem),
- czas występu nie może przekroczyć 7 minut.
D. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA
- obowiązuje przygotowanie s p e k t a k l u w oparciu o dowolny materiał literacki (do 30 min).
3.Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych przeglądów:
- środowiskowych, miejskich, gminnych;
- powiatowych – do 5 maja.
- rejonowych – Sala Biała MOK, ul. Pułaskiego 6, Siedlce – 12 maja 2023 r.
- wojewódzkich Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów, Warszawa – 28 maja 2023 r.
- spotkań finałowych.
4. Zgłoszenia do eliminacji rejonowych w Siedlcach przyjmujemy do 9 maja 2023 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, ul. Pułaskiego 6 lub mailowo na adres emilia.wyzywniak@mok.siedlce.pl. Karty zgłoszenia i załączniki dotyczące RODO dostępne do pobrania poniżej. 
5. Warunki uczestnictwa
- przygotowanie interpretacji repertuaru lub zrealizowanie monodramu – którego uczestnik nie prezentował w poprzednich bądź innych konkursach;
- zgłoszenie poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia wraz z niezbędnymi załącznika w powyżej podanym terminie we wskazanej placówce kulturalno-oświatowej; w szkołach.
6. Informacje uzupełniające
Spotkania Finałowe odbędą się:
- turniej A i D 21 – 24 czerwca 2023 r. w Ostrołęce;
- turniej C 15 – 17 czerwca 2023 r. w Słupsku;
- turniej B 28.06 – 1.07. 2023 r. we Włocławku.