MOK

Studio Piosenki Singers

Studio Piosenki Singers

Studio Piosenki „Singers” powstało w 1996 roku przy Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach. Zajęcia wokalne z dziećmi i młodzieżą prowadzi pedagog i instruktor śpiewu Edyta Wójcik. W 2007 r. z najstarszej grupy Studia Piosenki powstał zespół wokalny Sweet Angels. W czerwcu ubiegłego roku odbył się koncert z okazji Jubileuszu 25 lecia istnienia zespołu.

Działalność Studia Piosenki Singers realizowana jest na dwóch płaszczyznach:
- artystycznej – przygotowaniu i realizacji koncertów
- edukacyjnej – kształceniu młodych wokalistów w ramach edukacji artystycznej, lekcjach śpiewu oraz warsztatów wokalnych i wokalno-aktorskich.

Nauka odbywa się w dwóch grupach wiekowych: I grupa – dzieci od 5 do 9 lat, II grupa – dzieci w wieku od 10 do 14 lat. Celem zajęć jest kształtowanie prawidłowej emisji głosu, poszerzenie skali, nauka śpiewu w głosach i współpraca w zespole. Zajęcia dają możliwość pracy z mikrofonem, obycia na scenie, czy pracy w studiu nagraniowym. Dobór repertuaru dostosowany jest do stopnia zaawansowania, predyspozycji i osobowości wokalistów.

W repertuarze Studia Piosenki Singers znajdują się znane przeboje dla dzieci i młodzieży oraz piosenki artystów polskich i zagranicznych. Wokaliści uczestniczą w wielu przedsięwzięciach i koncertach.