MOK

Konkurs Recytatorski "Recytuj z Ączkiem"

Konkurs Recytatorski

REGULAMIN
II Miejskiego Konkursu Recytatorskiego dla Przedszkolaków
„Recytuj z Ączkiem”


Organizatorami Konkursu są:
· Siedleckie Stowarzyszenie Literackie „Witraż” w Siedlcach oraz Siedlecka Grupa Literacka „Witraż” MOK

Partnerzy:
· Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
· Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Siedlcach

Cele Konkursu:
· rozwijanie umiejętności recytatorskich dzieci
· popularyzacja wśród dzieci utworów literackich
· rozwijanie pamięci
· zainteresowanie czytelnictwem
· uczenie zdrowej rywalizacji w przyjaznej atmosferze
· przybliżenie przygód „Siedleckiego Ączka”, bohatera książeczki Hanny Piotruk pt. „Cześć..! Poznajcie Moje Miasto – Ączek Zajączek”   

Zasady uczestnictwa:
· Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 4, 5 i 6 lat
· każdy uczestnik prezentuje, recytuje dowolny wiersz z książeczki „Cześć! Poznajcie Moje Miasto – Ączek Zajączek”
· Konkurs realizowany będzie w dwóch etapach:
- eliminacje w Sali Białej MOK – 14 i 15 maja 2024 r. godz. 10.00
- Finał 3 czerwca 2024 r. o godz. 11.00 w Pawilonie Ogrodowym Parku Miejskiego Aleksandria w Siedlcach

Przebieg Konkursu:
· zgłoszenia Przedszkoli - do 8 maja 2024 roku na adres mailowy: kdt1@wp.pl (zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz RODO dostarczamy w dniu eliminacji)
· do eliminacji w Sali Białej MOK przedszkola zgłaszają po 3 uczestników w każdej grupie wiekowej
· Jury w trzyosobowym składzie wysłucha uczestników Konkursu i wybierze uczestników do części finałowej
· przedszkola oraz wszyscy uczestnicy Finału otrzymają dyplomy, książeczki Hanny Piotruk pt. „Cześć! Poznajcie Moje Miasto – Ączek Zajączek” i „Ączkowe malowanki”.
· Jury przyzna: I, II i III miejsce, 5 wyróżnień, Nagrodę Specjalną ufundowaną przez Siedlecką Spółdzielnię Mieszkaniową w Siedlcach i Nagrodę Zarządu SSL „Witraż” w Siedlcach

Kryteria oceny:
· pamięciowe opanowanie tekstu
· wyraz artystyczny (uzasadniony gest sceniczny, ruch, strój)
· interpretacja tekstu
· kultura słowa

Przedszkola zgłaszające swój udział w Konkursie otrzymają bezpłatnie egzemplarze książeczki Hanny Piotruk pt. „Cześć! Poznajcie Moje Miasto – Ączek Zajączek”

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, jeśli nastąpi taka konieczność oraz prawo do ostatecznej interpretacji powyższego regulaminu.
Telefon do kontaktu: 572 434 049