MOK

O nas

O nas

Naszą wieloletnią działalność oparliśmy na kształtowaniu wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz czynnym promowaniu Twórcy i jego Dzieła. Wspieramy profesjonalistów i amatorów, wychowujemy oraz edukujemy poprzez sztukę, udostępniamy a także chronimy dobra kultury. Rozwijamy zainteresowania wiedzą i sztuką u setek tysięcy uczestników i odbiorców naszych wszechstronnych działań. Inspirujemy i sprawujemy mecenat nad ruchem hobbystycznym oraz inicjatywami lokalnymi. Od wielu lat nieprzerwanie tworzymy warunki dla rozwoju ruchu artystycznego w regionie. Jesteśmy w ścisłej czołówce krajowej pod względem ilości i jakości zespołów, grup twórczych, pracowni artystycznych i kół zainteresowań oraz liczby osób, które bezpośrednio uczestniczą w działaniach twórczych. Reprezentując nasz kraj wszędzie tam gdzie licznie jesteśmy zapraszani z naszymi zespołami i projektami. Aktywnie współpracujemy z rozsianymi po świecie twórcami i ośrodkami kultury. Możemy pochwalić się znakomitymi więziami łączącymi nas z Japonią poprzez międzynarodowe organizacje kulturalno - naukowe.

Gościliśmy u siebie twórców teatralnych i filmowych, fotografów i plastyków, artystów scen operowych jak i operetkowych, tancerzy i muzyków klasycznych, oraz awangardowych jak i renomowanych twórców jazzowych z całego świata.

Nasze wszechstronne działania szeroko popularyzowane są także dzięki Państwu w środkach masowego przekazu zarówno lokalnych jak i ogólnopolskich. Jesteśmy organizatorami międzynarodowych plenerów malarskich i fotograficznych, festiwali, koncertów, spektakli, przeglądów, pokazów filmowych, wycieczek edukacyjnych, warsztatów, imprez masowych oraz konkursów.

Wciąż się rozwijamy - oprócz bardzo wielu imprez realizowanych w ciągu roku poszerzyliśmy naszą ofertę o sześć nowych propozycji tematycznych i kilka cyklicznych imprez cieszących się dużym powodzeniem. Właśnie rozpoczynamy prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę zajęć Siedleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Szczycimy się znakomitą, w części zabytkową bazą lokalową. Ale najważniejsi w naszym zespole są ludzie, częstokroć za swój dorobek i osiągnięcia w pracy na rzecz kultury wyróżnieni Krzyżami Zasługi oraz Odznakami Zasłużony Działacz Kultury. Wśród pracowników Miejskiego Ośrodka Kultury znajdziemy osoby wielokrotnie nagradzane na wielu międzynarodowych i państwowych konkursach, wystawach, przeglądach i turniejach. Pracują dla nas laureaci prestiżowych "Aleksandrii" - przyznawanych wybitnym osobowościom przez Prezydenta Miasta Siedlce. Jesteśmy niezwykle dumni z uhonorowania naszych pracowników nagrodami Fundacji Kultury Podlaskiej jak również z nagród im. Ludomira Benedyktowicza.