MOK

Sala widowiskowa "Podlasie"

Sala widowiskowa

WIRTUALNY SPACER

Budynek został wzniesiony w latach 1902-1903 r. dzięki staraniom Miejskiego Komitetu Krzewienia Trzeźwości Publicznej w Siedlcach jako Dom Ludowy wg projektu ówczesnego architekta miejskiego Tadeusza Czerwińskiego. W budynku znajdowała się sala na 350 miejsc, w bocznych pomieszczeniach funkcjonowały m.in: herbaciarnia, jadłodajnia, biblioteka, czytelnia i sala bilardowa.

Po 1918 r. nastąpił cały szereg zmian i adaptacji. Budynek był kilka razy przebudowywany m.in. zlikwidowano tylną /mieszkalną/ część budynku, zamurowano okna w ścianach sali widowiskowej oraz nadbudowano piętro z reprezentacyjną loggią w części frontowej.

Do 1926 r. znajdował się w nim Dom Żołnierza, następnie prywatna 4-klasowa szkoła pana Krause /tzw. freblówka/. Od 1926 r. funkcjonowało kino kolejowe „Ognisko”, od 1934r. kino Polskiego Czerwonego Krzyża. a po 1945r. Dom Żołnierza. W czasie wojny mieścił się tu magazyn zboża i mąki. W 1955r.ponownie przebudowano budynek na kino „Podlasie”. Prowadziła je Okręgowa Instytucja Rozpowszechniania Filmów „MAX” w Warszawie/ obecnie spółka „Max Film”/. W 1990.r. na mocy umowy o nieodpłatnej dzierżawie obiekt przejął Miejski Ośrodek Kultury utrzymując jego dotychczasową funkcję. W 1997r. w okresie przemian ustrojowych budynek trafił na krótko w ręce prywatne. Po rozwiązaniu umowy, ze względu na pozostawiony przez najemcę wystrój i wyposażenie sali uruchomiono w niej dyskotekę. Po skomunalizowaniu obiektu i uzyskaniu niezbędnych środków na adaptację przywrócona została funkcja Sali widowiskowo- kinowej.

Ten piękny gmach wpisany w 1998 r. do rejestru zabytków doczekał się w ubiegłym roku kapitalnego remontu by na nowo olśniewać zarówno wyglądem zewnętrznym jak i wspaniałym wystrojem wnętrz.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Zmodernizowano i wyposażono salę widowiskową m.in. w nowoczesny sprzęt nagłośnieniowo-oświetleniowy powiększono powierzchnię sceny, dostosowano zaplecza do nowych funkcji: powstały profesjonalnie wyposażone garderoby dla artystów z salą baletową do prób przed koncertami oraz pomieszczenia biurowe. Dostosowano budynek do potrzeb osób niepełnosprawnych, doświetlono pięknie hall, wymieniono posadzki i tynki, wymieniono dach, osuszono ściany i stropy, odnowiono elewację, wymieniono instalację wodno – kanalizacyjną i instalację centralnego ogrzewania. Wnętrzom wytworności i blasku dodają niewątpliwie odtworzone pieczołowicie sztukaterie oraz ogólny wystrój wnętrz.

Projektantem wystroju jest p. Krzysztof Łukasz Maciejewski z Biura Usług Projektowych „Instalkomfort” a wykonawcą remontu Zakład Usług Inżynierskich inż. Krzysztofa Redesiuka z Siedlec.

Sala na 296 miejsc (z balkonem), wyposażona w fortepian cyfrowy Yamaha Grand Touch II, stałe nagłośnienie, oświetlenie, szatnię, duży holl. Scena umożliwia prezentację dużych form teatralnych i estradowych. W obiekcie odbywają się m.in. koncerty, spektakle teatralne, wystawy, imprezy promocyjne oraz imprezy zlecone: jubileusze firm, seminaria. Istnieje możliwość adaptacji sali stosownie do rodzaju imprezy. W budynku mieści się również mała sala kameralna oraz sala baletowa.

KONTAKT:
tel. 25 794 31 28