MOK

Aktualności

Powrót

Festyn Organizacji Pozarządowych pod hasłem "Działajmy Razem!"

19 maja 2017 (Piątek)
godz. 12:00
Plac gen. Sikorskiego

W programie m.in. występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz.

19 maja siedleckie organizacje i stowarzyszenia działające na rzecz "pożytku publicznego" spotkają się na Festynie Organizacji Pozarządowych. To pierwsze tego typu forum w naszym Mieście, w trakcie którego zaprezentowane zostaną inicjatywy, działania i projekty lokalnych wolontariuszy.

Rada Organizacji Pozarządowych - inicjator i organizator Festynu - istnieje od kilku lat i zrzesza organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Siedlec. Rada wychodzi z pomysłem, mającym wesprzeć aktywizację sektora pozarządowego, poprzez organizację Festynu Organizacji Pozarządowych pod hasłem: „Działajmy Razem”. To okazja do zaprezentowania nie tylko pokaźnej ilości grup i stowarzyszeń non-profit, ale te ich różnorodnej działalności.Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Siedlce.

Festyn odbędzie się w dniu 19 maja br., w godz. 12.00 – 17.00 na Placu Sikorskiego. W programie imprezy przewidziane są stoiska promocyjne stowarzyszeń, występy artystyczne na scenie, konkursy i warsztaty, zawody sportowe oraz wiele innych atrakcji. Rada pragnie przybliżyć mieszkańcom Siedlec dorobek sektora pozarządowego, a także zachęcić do większego udziału w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

- Chcemy zaprezentować szerszej publiczności nasz udział w realizacji programów w takich dziedzinach życia mieszkańców jak: pomoc społeczna, pomoc niepełnosprawnym, walka z patologiami i przemocą w rodzinie. - mówi szefowa Rady Zofia Kroll. - Organizacje non-profit mają także bogatą ofertę edukacyjną, kulturalną, turystyczną, sportową i rekreacyjną, w tym inicjatywy dot. zagospodarowania czasu wolnego, wypoczynku w miejscu zamieszkania i wyjazdowe. - dodaje.

Zainteresowane organizacje i stowarzyszenia do udziału w festynie, prosimy o wypełnienie ankiety (poniżej) i przesłanie jej do dnia 18.04. br. na adres: zofiakroll@o2.pl

NGO w Siedlcach

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Siedlce i Powiatu Siedleckiego ulokowana jest w budynku należącym do ZHP, przy ul. Zaremby. Działa tam też, wspierane przez Miasto, Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych. Szesnastoosobowa Rada Organizacji Pozarządowych zaakceptowała i przyjęła do realizacji w trybie konkursów wieloletnich, zadania priorytetowe na rok 2016-2018, zgłoszone przez lokalne NGO.

Warto dodać, że dwutygodnik samorządowy "Wspólnota" opublikował w maju 2016 roku ranking, w którym zmierzył "aktywność obywatelską". W gronie miast od 60 do 100 tys. mieszkańców Siedlce uplasowały się na trzecim miejscu. Mamy dużo różnego rodzaju inicjatyw obywatelskich, wspieranych znaczącymi środkami z budżetu miasta. Łącznie to suma 3 mln 410 tys. zł. w roku 2015. Jeśli dodamy do tego dotację w wysokości 3 mln 376 tys. zł. przekazaną Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce i wsparcie organizacji pozarządowych w rozwoju sportu w zakresie szkolenia i współzawodnictwa (2 mln 800 tys. zł), to Siedlce mogą pochwalić się sumą wydatków rzędu 9 mln 586 tys. zł. przyznanych dotacji dla NGO łącznie. To 2% wydatków budżetu Siedlec w 2015 roku.

Źródło: www.siedlce.pl