MOK

Aktualności

Powrót

IV Mazowiecki Konwent Animatorów Kultury

23 września 2021 (Czwartek)
godz. 09:30
Siedlce

Województwo mazowieckie stawia na edukację kulturalną. Animatorzy i edukatorzy kultury już po raz czwarty spotkają się na Mazowieckim Konwencie Animatorów Kultury, który odbędzie się w dniach 23-25 września w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach. W tym roku MKAK połączony jest z konferencją podsumowującą i zamykającą program Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Mazowieckie.

Niemal w każdej miejscowości na Mazowszu funkcjonują instytucje publiczne (domy kultury, świetlice, biblioteki, szkoły) czy organizacje pozarządowe, w których pracują edukatorzy i animatorzy kultury. Obok nich działają niezależni liderzy życia lokalnego i artyści z zacięciem społecznikowskim. Kilkuset profesjonalistów codziennie animuje lokalną społeczność, organizując różnorodne wydarzenia z pogranicza kultury i życia społecznego. Konwent jest wydarzeniem adresowanym w całości do tego właśnie środowiska. Jego głównym celem jest integracja i sieciowanie, wzmacnianie kompetencji zawodowych animatorów i edukatorów, możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji w sprawie ważnych dla środowiska dokumentów.

Pierwszy dzień tegorocznego Konwentu rozpocznie debata poświęcona animacji kultury w kontekście wyzwań przyszłości, w tym także tych związanych z polaryzacją społeczeństwa, zmianami klimatycznymi, gospodarczymi czy politycznymi. Kontynuacją wątków poruszonych podczas debety będą dyskusyjne stoliki tematyczne. Skupią się one wokół obszarów dotyczących kondycji kultury po pandemii i możliwych kierunków działań instytucji, animatorów i edukatorów; edukacji kulturowej w kontekście wyzwań przyszłości, w tym także tych związanych dostępnością i funkcjonowaniem kultury w trybie on i off; możliwości i korzyści płynących ze współpracy sektora kultury z biznesem, a także żywego wątku „zielonych instytucji” - siły i potencjału synergii płynącej ze współpracy instytucji kultury z innymi organizacjami na polu ekologii.

W drugim dniu Konwentu odbędzie się konferencja podsumowująca i zamykająca program Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 – Mazowieckie. BMK to program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury, ukierunkowany na wzmacnianie środowiska animacji i edukacji oraz łączenie sektorów kultury i oświaty poprzez edukację kulturową, czyli przygotowanie do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, a także kształtowania ważnych społecznie umiejętności i postaw, w szczególności związanych ze współpracą, kompetencjami komunikacyjnymi, kreatywnością i innowacyjnością w działaniu. W trakcie konferencji edukatorzy i animatorzy z województwa mazowieckiego zaprezentują realizowane w ramach programu projekty edukacji kulturowej.

Tego dnia uczestnicy Konwentu wezmą także udział w wyjazdowych ścieżkach tematycznych, będących okazją do odwiedzenia wyjątkowych i charakterystycznych dla regionu miejsc (Siedlce, Wola Suchożebrska, Wiśniew, Mościbrody, Wodynie, Chlewiska, Łosice, Skórzec), poznania ich historii, funkcjonowania, lokalnych tradycji i zwyczajów, uczestnictwa w warsztatach czy grach terenowych, wymiany doświadczeń oraz sieciowania.

Szkolenia i warsztaty podnoszące kompetencje animatorów i edukatorów kultury to integralny i niezwykle ważny punkt programu każdej edycji Mazowieckiego Konwentu Animatorów Kultury. W trzecim dniu wrześniowego wydarzenia organizatorzy zaplanowali pięć warsztatów pozwalających na poszerzenie wiedzy, poznanie narzędzi i możliwych działań w obszarze zarządzania instytucją kultury, planowania działań kulturalnych i edukacji kulturowej czy wdrażania ekopomysłów i ekorozwiązań w instytucji oraz realizowanych wydarzeniach kulturalnych.

• ORGANIZATORZY:
Forum Kultury Mazowsze, Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, Mazowiecki Instytut Kultury, Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” w Radomiu, Gminny Ośrodek Kultury w Suchożebrach, Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu

• FINANSOWANIE:
Wydarzenie jest współfinansowane ze środków: Samorządu Województwa Mazowieckiego, Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021, Miasta Siedlce, Starostwa Powiatowego w Siedlcach, Miasta Stołecznego Warszawy

• PARTNERZY:
Fundacja Obserwatorium, Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie, Łosicki Dom Kultury, Gminny Ośrodek Kultury w Skórcu, Gminny Ośrodek Kultury w Wiśniewie, Dom Pracy Twórczej Reymontówka w Chlewiskach, Dwór Mościbrody, Stowarzyszenie SOKiAL, Komar Group

• PATRONAT:
Wydarzenie pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezydenta Miasta Siedlce i Starosty Siedleckiego

• PATRONI MEDIALNI:
Radio dla Ciebie, Tygodnik Siedlecki, Siedlecki Portal Informacyjnie Najlepszy SPIN, TUBA SIEDLEC, Katolickie Radio Podlasie, Regionalny Portal Informacyjny Podlasie24, Radio ESKA Siedlce, TV Wschód

• RADA PROGRAMOWA KONWENTU:
Zbigniew Darda, Waldemar Dolecki, Marcin Jasiński, Agnieszka Kołodyńska, Magdalena Różycka, Anna Sobczak, Magdalena Ulejczyk, Karol Wittels