MOK

Aktualności

Powrót

Internetowy Konkurs Jednego Wiersza - wyniki

19 maja 2020 (Wtorek)
godz. 07:00
Miejski Ośrodek Kultury

Jury w składzie:
mgr Agnieszka Zdanowska – przewodnicząca
Hanna Piotruk – członek
Barbara Maksymiuk – sekretarz

po analizie prac poetyckich nadesłanych na Konkurs stwierdza co następuje:
- Organizatorami Konkursu są: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, Siedlecka Grupa Literacka „Witraż” MOK.
- Fundatorami nagród są: Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach oraz Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Siedlcach
- Na Konkurs wpłynęło 48 prac spełniających warunki regulaminowe.
- Jury, po analizie utworów oraz ich zgodności z celem Konkursu postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia, które zostaną wręczone Laureatom 27 maja 2020 r.:

I miejsce – Wiktoria Budukiewicz, za wiersz „Żywioły”
I miejsce – Wiktoria Sadowiak za wiersz *** na tamtym balu

II miejsce – Małgorzata Rombel za wiersz ***kamień pożyczyłam od Syzyfa
II miejsce – Katarzyna Łęczycka za wiersz „Drzemiące skarbnice”

III miejsce – Mateusz Kaczorek za wiersz „Lęk i kaganiec”
III miejsce – Joanna Wyrzykowska za wiersz *** pozornie nic się nie dzieje

Wyróżnienie – Maria Piotrowska za wiersz *** nie udawaj”
Wyróżnienie – Alina Jurczuk za wiersz „Kawa fantazji”
Wyróżnienie – Damian Laprus za wiersz „szkło”
Wyróżnienie – Maria Romańska za wiersz „Nuda”

Jury pragnie podkreślić, że zastosowana internetowa forma realizacji Konkursu pozwoliła złożyć prace konkursowe Autorkom i Autorom z całego kraju. Poziom warsztatowy i poetycki prac konkursowych Jury uznaje jako wysoki, czego wyrazem jest zwiększona lista Laureatów.