MOK

Aktualności

Powrót

Internetowy konkurs wiedzy o polskim folklorze - WYNIKI!!!

03 czerwca 2020 (Środa)
godz. 15:00
Miejski Ośrodek Kultury

Organizator:
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach

W dniu 1 czerwca 2020 r. komisja w składzie:
- Bożena Wojciuk – choreograf, kierownik ZPiT ZS „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz
- Dariusz Różański – pedagog, instruktor śpiewu ZPiT ZS „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz
- Jolanta Szymczyk – garderobiana ZPiT ZS „Chodowiacy” im. A. Siwkiewicz
po odczytaniu wszystkich wiadomości z odpowiedziami na pytania konkursowe stwierdza:
• w internetowym konkursie wiedzy o folklorze wzięło udział 17 osób
• 5 osób udzieliło odpowiedzi (niekoniecznie poprawnych) na wszystkie zadawane pytania
• większość uczestników udzieliła około 90% odpowiedzi poprawnych
• nieliczni przysłali odpowiedzi poprawne na mniej niż połowę pytań
największą ilość poprawnych odpowiedzi przysłała Zuzia Bomze – 97 punktów
Bożena Gontarz–Górzna i Alek Panasiuk przysłali tyle samo poprawnych odpowiedzi – oboje uzyskali po 95 punktów.

Zgodnie z regulaminem osoby, które uzyskały taką samą liczbę punktów, dla precyzyjnego ustalenia lokaty wśród tryumfatorów, rozegrały dogrywkę. Komisja po zapoznaniu się z odpowiedziami na pytania dogrywkowe w walce o II miejsce stwierdziła, że odpowiedzi nadesłane zostały w wyznaczonym czasie. Pani Bożena Gontarz-Górzna udzieliła 3 odpowiedzi, w tym poprawnej na pytanie 1 i pytanie 2, niepoprawnej na pytanie nr 3. Pan Alek Panasiuk udzielił trzech poprawnych odpowiedzi. W związku z powyższym Pan Alek Panasiuk zajmuje drugie miejsce a Pani Bożena Gontarz-Górzna trzecie miejsce. Gratulujemy!

Wyniki zawarte w przedziale od 94 do 80 punktów:
- Kornelia Czerwonogrodzka-Sztafarek uzyskała 94 punkty
- Adam Dusiek uzyskał 93 punkty
- Anna Wojciuk, Alina Szysz, Wiktoria Szysz – po 89 punktów
- Karol Kazimierz Białecki, Oliwia Szysz – po 85 punktów.
- Agnieszka Leśniak, Ola Wielgórska – po 83 punkty

Dyplomy i nagrody rzeczowe przesłane zostaną nagrodzonym. Organizatorzy będą się w tej sprawie kontaktować na messengerze. Prosimy nagrodzonych o zamieszczenie fotografii z trofeami na facebooku.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udział i bardzo serdecznie gratulują zwycięzcom. Mamy nadzieję, że udział w konkursie był prowokacją do poszukiwań informacji i zdobywania wiedzy o polskiej kulturze i tradycji ludowej.