MOK

Aktualności

Powrót

Kamień Wiary - Eliminacje Miejskie

24 stycznia 2019 (Czwartek)
godz. 10:00
Sala Biała, ul. Pułaskiego 6

XXVIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZTUKI RECYTATORSKIEJ I POEZJI ŚPIEWANEJ 
KAMIEŃ WIARY
Finał - Siedlce, 14 lutego 2019 r.
sala widowiskowa "Podlasie" MOK, ul. Sienkiewicza 63
Eliminacje Miejskie dla Siedlec - 24 stycznia 2019 r.
Sala Biała MOK, ul. Pułaskiego 7, godz. 10:00REGULAMIN

Turniej jest imprezą o charakterze konkursowym dla młodzieży szkół średnich i dorosłych, otwartą dla publiczności. Turniej obejmuje dwie kategorie: recytacji poezji śpiewanej.

Prezentowane mogą być teksty pisane prozą i poetyckie, polskie lub obce w polskim tłumaczeniu, których tematyka porusza problemy religii we wszystkich jej przejawach i formach. W konwencji naszego konkursu mieszczą się także utwory filozoficzne, poszukujące sensu egzystencjalnych dylematów istnienia; poezja poszukująca odpowiedzi na najbardziej istotne pytania dotyczące bytu. Prezentowane mogą być utwory z dowolnego okresu – klasyczne, awangardowe, współczesne, tradycyjne. Recytator lub śpiewający poezję prezentuje 2 teksty (oddzielnie lub połączone w formę tzw. wykonania łącznego). Czas występu nie może przekroczyć 10 minut. Recytator lub śpiewający poezję ma możliwość wykorzystania pozasłownych i pozamuzycznych środków wyrazu artystycznego, jeżeli służą one wzbogaceniu interpretacji utworów. Wykonawcy śpiewającemu poezję może towarzyszyć zespół muzyczny do 5 osób. W Turnieju nie może brać udziału laureat I miejsca (w obu kategoriach) w poprzedniej edycji konkursu.

Zgłoszenia na Turniej na kartach uczestnictwa (dostępne na stronie MOK) należy przesłać do 20 stycznia 2019 r. zwykłą pocztą lub elektroniczną dołączając teksty i nagranie wykonywanych utworów. Decyzja o kwalifikacji do Turnieju zapadnie do 25 stycznia 2019 r. i zostanie przekazana drogą e-mailową. Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć Organizatorowi prawa do nieodpłatnego przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku (załącznik nr 1 i nr 2).

Uczestnicy reprezentujący Siedlce biorą udział w Eliminacjach Miejskich 24 stycznia 2019 r. w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, ul. Pułaskiego 6 lub dostarczają nagranie jak wszyscy uczestnicy z kraju. W każdej kategorii w Finale Komisja Artystyczna przyzna nagrody pieniężne i wyróżnienia.

Zgłoszenia przesyłamy pod adres:
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach, 
ul. Pułaskiego 6 08-110 Siedlce

Informacji udziela Halina Tunkiewicz (budynek "Podlasie"), tel. 25 794-31-24
e-mail: halina.tunkiewicz@mok.siedlce.pl www.mok.siedlce.pl