MOK

Aktualności

Powrót

"Kamień Wiary" - eliminacje miejskie

24 stycznia 2017 (Wtorek)
godz. 10:00
Sala Biała, ul. Pułaskiego 6

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
ogłasza
XXVI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ  SZTUKI RECYTATORSKIEJ I POEZJI ŚPIEWANEJ
KAMIEŃ WIARY

Eliminacje Miejskie w Siedlcach
24 stycznia 2017 r. godz. 10.00
FINAŁ Siedlce, 8-9 lutego 2017 r.

REGULAMIN

Turniej jest imprezą o charakterze konkursowym dla młodzieży szkół średnich i dorosłych, otwartą dla publiczności.

Turniej obejmuje dwie kategorie:- recytacji,- poezji śpiewanej.

ZASADY WYBORU I PREZENTACJI TEKSTÓW:

1. Prezentowane mogą być teksty pisane prozą i poetyckie, polskie lub obce w polskim tłumaczeniu, których tematyka porusza problemy religii we wszystkich jej przejawach i formach. W konwencji naszego konkursu mieszczą się także utwory filozoficzne, poszukujące sensu egzystencjalnych dylematów istnienia; poezja poszukująca odpowiedzi na najbardziej istotne pytania dotyczące bytu... Prezentowane mogą być utwory z dowolnego okresu – klasyczne, awangardowe, współczesne, tradycyjne.
2. Recytator lub śpiewający poezję prezentuje 2 teksty (oddzielnie lub połączone w formę tzw. wykonania łącznego).
3. Czas występu nie może przekroczyć 10 minut.
4. Recytator lub śpiewający poezję ma możliwość wykorzystania pozasłownych i pozamuzycznych środków wyrazu artystycznego, jeżeli służą one wzbogaceniu interpretacji utworów.
5. Wykonawcy śpiewającemu poezję może towarzyszyć akompaniator lub zespół muzyczny do 5 osób.

ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Zgłoszenia na Turniej na kartach uczestnictwa należy przesyłać do dnia 20 stycznia 2017 r. pod adres:

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach 
08-110 SIEDLCE
ul. Pułaskiego 6  
(można pocztą elektroniczną pod adres halina.tunkiewicz@mok.siedlce.pl)

Jednocześnie należy dołączyć:
a/ nagranie wykonywanych utworów (na początku  nagrania prosimy podać imię i  nazwisko wykonawcy)
b/ teksty wykonywanych utworów

2. Decyzja o kwalifikacji do Turnieju zapadnie do 25 stycznia 2017 r.
3. Wykonawcy otrzymają e-mailowe potwierdzenie zakwalifikowania do Turnieju.
4. Organizatorzy nie zapewniają noclegów, ale mogą pomóc w ich rezerwacji.
5. Uczestnicy reprezentujący Siedlce biorą udział w Eliminacjach Miejskich 24  stycznia 2017 r. godz.1000  lub dostarczają nagranie (zgłoszenia do 20 stycznia).

KRYTERIA OCENY

1. Oceny prezentacji konkursowych dokona Komisja Artystyczna powołana przez organizatora.

Kryteria oceny:
a/ w konkursie recytatorskim
- dobór repertuaru
- interpretacja utworów
- kultura słowa
b/ w turnieju poezji śpiewanej:
- adekwatność muzyki do charakteru  wiersza
- muzykalność i warunki głosowe wykonawcy
- wartości artystyczne prezentacji

NAGRODY:

W każdej kategorii w Finale Turnieju Komisja Artystyczna przyzna nagrody  pieniężne i wyróżnienia.

e-mail: halina.tunkiewicz@mok.siedlce.pl 
www.mok.siedlce.pl
Halina Tunkiewicz
tel. 25 794 31 24