MOK

Aktualności

Powrót

Kamień Wiary - eliminacje miejskie dla Siedlec

06 lutego 2018 (Wtorek)
godz. 10:00
Sala widowiskowa "Podlasie", ul. Sienkiewicza 63

REGULAMIN:
Turniej jest imprezą o charakterze konkursowym dla młodzieży szkół średnich i dorosłych, otwartą dla publiczności.

Turniej obejmuje dwie kategorie:
- recytacji,
- poezji śpiewanej.

ZASADY WYBORU I PREZENTACJI TEKSTÓW:
1. Prezentowane mogą być teksty pisane prozą i poetyckie, polskie lub obce w polskim tłumaczeniu, których tematyka porusza problemy religii we wszystkich jej przejawach i formach. W konwencji naszego konkursu mieszczą się także utwory filozoficzne, poszukujące sensu egzystencjalnych dylematów istnienia; poezja poszukująca odpowiedzi na najbardziej istotne pytania dotyczące bytu... Prezentowane mogą być utwory z dowolnego okresu – klasyczne, awangardowe, współczesne, tradycyjne.
2. Recytator lub śpiewający poezję prezentuje 2 teksty (oddzielnie lub połączone w formę tzw. wykonania łącznego).
3. Czas występu nie może przekroczyć 10 minut.
4. Recytator lub śpiewający poezję ma możliwość wykorzystania pozasłownych i pozamuzycznych środków wyrazu artystycznego, jeżeli służą one wzbogaceniu interpretacji utworów.
5. Wykonawcy śpiewającemu poezję może towarzyszyć akompaniator lub zespół muzyczny do 5 osób.
6. W Turnieju nie mogą brać udziału laureaci I miejsca (w obu kategoriach) w poprzedniej edycji konkursu.

ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Zgłoszenia na Turniej na kartach uczestnictwa należy przesyłać do dnia 2 lutego 2018 r. pod adres:

Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach
08-110 SIEDLCE
ul. Pułaskiego 6

(można pocztą elektroniczną pod adres halina.tunkiewicz@mok.siedlce.pl)

Jednocześnie należy dołączyć:
a/ nagranie wykonywanych utworów (na początku nagrania prosimy podać imię i nazwisko wykonawcy)
b/ teksty wykonywanych utworów

2. Decyzja o kwalifikacji do Turnieju zapadnie do 8 lutego 2018 r.
3. Wykonawcy otrzymają e-mailowe potwierdzenie zakwalifikowania do Turnieju.
4. Organizatorzy nie zapewniają noclegów, ale mogą pomóc w ich rezerwacji.
5. Uczestnicy reprezentujący Siedlce biorą udział w Eliminacjach Miejskich 6 lutego 2018 r. godz.10:00 (sala widowiskowa "Podlasie") lub dostarczają nagranie (zgłoszenia do 2 lutego).

KRYTERIA OCENY:
1. Oceny prezentacji konkursowych dokona Komisja Artystyczna powołana przez organizatora.

Kryteria oceny:
a/ w konkursie recytatorskim
- dobór repertuaru
- interpretacja utworów
- kultura słowa
b/ w turnieju poezji śpiewanej:
- adekwatność muzyki do charakteru wiersza
- muzykalność i warunki głosowe wykonawcy
- wartości artystyczne prezentacji

NAGRODY:
W każdej kategorii w Finale Turnieju Komisja Artystyczna przyzna nagrody pieniężne i wyróżnienia.

e-mail: halina.tunkiewicz@mok.siedlce.pl 
www.mok.siedlce.pl
Halina Tunkiewicz
tel. 25 794 31 24