MOK

Aktualności

Powrót

Kamień Wiary 2020 - eliminacje miejskie

07 lutego 2020 (Piątek)
godz. 10:00
Sala Biała, ul. Pułaskiego 6

Turniej jest imprezą o charakterze konkursowym dla młodzieży szkół średnich i dorosłych, otwartą dla publiczności. Turniej obejmuje dwie kategorie:  recytacji i poezji śpiewanej.

Prezentowane mogą być teksty pisane prozą i poetyckie, polskie lub obce w polskim tłumaczeniu, których tematyka porusza problemy religii we wszystkich jej przejawach i formach. W konwencji naszego konkursu mieszczą się także utwory filozoficzne, poszukujące sensu egzystencjalnych dylematów istnienia; poezja poszukująca odpowiedzi na najbardziej istotne pytania dotyczące bytu. Prezentowane mogą być utwory z dowolnego okresu – klasyczne, awangardowe, współczesne, tradycyjne. Recytator lub śpiewający poezję prezentuje dwa teksty (oddzielnie lub połączone w formę tzw. wykonania łącznego). Czas występu nie może przekroczyć dziesięciu minut. Recytator lub śpiewający poezję ma możliwość wykorzystania pozasłownych i pozamuzycznych środków wyrazu artystycznego, jeżeli służą one wzbogaceniu interpretacji utworów. Wykonawcy śpiewającemu poezję może towarzyszyć zespół muzyczny do 5 osób. W Turnieju nie może brać udziału laureat I miejsca (w obu kategoriach) w poprzedniej edycji konkursu.

Zgłoszenia na Turniej na kartach uczestnictwa (dostępne na stronie MOK) należy przesłać do 5 lutego 2020 r. zwykłą pocztą lub elektroniczną dołączając teksty i nagranie wykonywanych utworów. Decyzja o kwalifikacji do Turnieju zapadnie do 10 lutego 2020 r. i zostanie przekazana drogą e-mailową. Uczestnicy zgłaszający udział zgadzają się powierzyć Organizatorowi prawa do nieodpłatnego przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku (załącznik nr 1 i nr 2).

Uczestnicy reprezentujący Siedlce biorą udział w Eliminacjach Miejskich 7 lutego 2020 r. w Sali Białej Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, ul. Pułaskiego 6 o godz. 10:00 lub dostarczają nagranie jak wszyscy uczestnicy z kraju. Finał odbędzie się 28 lutego 2020 r. w sali widowiskowej "Podlasie" Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach, ul. Sienkiewicza 63 o godz. 10:00

W każdej kategorii w Finale Komisja Artystyczna przyzna nagrody pieniężne i wyróżnienia.

Zgłoszenia przesyłamy pod adres:
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach,
ul. Pułaskiego 6
08-110 Siedlce

Szczegółowych informacji udziela:
Halina Tunkiewicz (sala widowiskowa „Podlasie”)
tel. 25 794-31-24, e-mail: halina.tunkiewicz@mok.siedlce.pl
www.mok.siedlce.pl