MOK

Aktualności

Powrót

Konkurs fotograficzny "Siedlce w czasie pandemii COVID-19"

05 września 2020 (Sobota)
godz. 23:59
Siedlce

Celem organizacji konkursu jest upowszechnianie fotografii, zainspirowanie uczestników do twórczych poszukiwań oraz ukazanie jak w tych trudnych czasach wyglądają ulice naszego miasta, życie kulturalne, uprawianie sportu, życie w domach, czy codzienne życie zawodowe.

Warunki udziału w konkursie:
1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich fotografujących.
2. Tematyka prac powinna być ściśle związana z tytułem konkursu.
3. Każdy autor może nadesłać do 5 prac.
4. Fotografie oraz wypełnione karty zgłoszenia należy przysyłać na adres: promocja@mok.siedlce.pl
5. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatora.
6. Terminarz:
* prace należy nadsyłać do 5 września 2020 r.
* ogłoszenie wyników do 10 października 2020 r.
7. Adres Biura Organizacyjnego:
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach,
ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce,
tel. 025 794 31 08
8. Szczegółowy regulamin dostępny tutaj -> KLIK