MOK

Aktualności

Powrót

Konkurs fotograficzny "Zdjęcie z tatą" - ostateczny termin składania prac

08 września 2017 (Piątek)
godz. 17:00
Miejski Ośrodek Kultury

Celem organizacji konkursu jest upowszechnianie fotografii, zainspirowanie uczestników do twórczych poszukiwań oraz ukazanie roli ojca w życiu rodziny.

Warunki udziału w konkursie:
1. Konkurs ma charakter otwarty dla wszystkich fotografujących.
2. Tematyka prac powinna być ściśle związana z tytułem konkursu.
3. Każdy autor może nadesłać do 5 prac.
4. Do prac formatu min. 20x30 cm należy dołączyć pliki cyfrowe na płytach CD/DVD oraz wypełnione karty zgłoszenia.
5. Na odwrocie każdej pracy należy umieścić dane autora: imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail oraz tytuł pracy.
6. Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Organizatorów i Sponsora.
7. Terminarz:
- prace należy nadsyłać do 8 września 2017 r.
- ogłoszenie wyników do 10 października 2017 r.
8. Adres Biura Organizacyjnego:
Miejski Ośrodek Kultury w Siedlcach,
ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce,
tel. 025 794 31 07
9. Szczegółowy regulamin dostępny TUTAJ

Sponsorem konkursu jest:
KODAK Express – CYFROWY ŚWIAT
Krzysztof Mioduszewski – Siedlce, ul. Piłsudskiego 21.