MOK

Aktualności

Powrót

Konkurs recytatorski dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego

22 maja 2017 (Poniedziałek)
godz. 09:00
Sala Biała, ul. Pułaskiego 6

REGULAMIN

• Uczestnicy występują w dwóch grupach wiekowych:
- uczniowie klas I - III szkół podstawowych
- uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych

• Na konkurs należy przygotować jeden wiersz i jeden fragment prozy dowolnego autora. Utwory powinny odpowiadać wiekowi i płci wykonawcy. Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 5 minut.

• Sądy Konkursowe przy ocenie recytatorów wezmą pod uwagę: dobór repertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa oraz ogólny wyraz artystyczny.

• Użycie pozasłownych środków wyrazu jest dopuszczalne, o ile służy wzbogaceniu wypowiedzi artystycznej. Celowość ich użycia ocenia Komisja Artystyczna.

• Nagrody w poszczególnych etapach zależne są od możliwości organizatora. Wszyscy uczestnicy Eliminacji Miejskich i Finału otrzymują pamiątkowe dyplomy.

• Konkurs przebiega w 3 etapach:

ELIMINACJE SZKOLNE - (do 18 maja)
Szkoła typuje trzech uczniów w każdej grupie wiekowej do udziału w eliminacjach miejskich.

ELIMINACJE MIEJSKIE - 22-23 maja 2017 r. od godz. 9.00 w Miejskim Ośrodku Kultury, Sala widowiskowa „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63

FINAŁ13 czerwca 2017 r. od godz. 9.00 w Miejskim Ośrodku Kultury, Sala widowiskowa „Podlasie” MOK, ul. Sienkiewicza 63

Informacji udziela w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach Halina Tunkiewicz - tel. 794 31 24 (e-mail: halina.tunkiewicz@mok.siedlce.pl)